Sport- en Tentamencentrum (SeTC) UAV-GC Universiteit Leiden – Aanbestedingsnieuws

Sport- en Tentamencentrum (SeTC) UAV-GC Universiteit Leiden

Laatst geupdate op mei 9, 2022 door redactie

Projectgebied (blauw)

De gemeente Leiden en Universiteit Leiden hebben samen besloten om een masterplan te ontwikkelen voor het westelijk gedeelte van Leidse deel van het Leiden Bio Science Park. Belangrijk onderdeel van dat masterplan is de campusontwikkeling van het entreegebied waar een nieuw hart voor het Bio Science Park moet ontstaan met de ontwikkeling van een Campusplein, woningbouw (met veel woningen voor aan de universiteit gerelateerde bewoners), voorzieningen en nieuwe infrastructuur. Dit plan moet uiteindelijk leiden tot een levendig en prettig verblijfsgebied waar verwachte en onverwachte ontmoetingen kunnen
plaatsvinden. Het Sport- en Tentamen Centrum (SeTC) is daarin een belangrijke functie met circa 220.000 bezoekers per
jaar. Het nieuwe gebouw komt op  één van de bestaande sportvelden, tussen het nieuwe Campusplein, de Einsteinweg, en de JH Oortweg. Op dit moment is het Programma van Eisen van het SeTC afgestemd met de gebruiker, met daarin
aandacht voor:
– Stedenbouw;
– Bouwkunde;
– Constructies;
– Installaties E en W;
– Bouwfysica;
– Brandveiligheid;
– Toegankelijkheid (ITS).

Het Programma van Eisen van het Sport- en Tentamen Centrum (SeTC) omvat sport- en danszalen met een tweede functie als tentamenruimte, kleedruimten voor binnen en buitensport, fitness met spinningruimte, klimwand, yogaruimte en bijbehorende horeca, buitenberging, fietsenstalling en kantoorruimte voor de medewerkers. De aan te besteden opdracht betreft het verrichten ontwerpwerkzaamheden en realisatiewerkzaamheden aangaande het Sport- en Tentamencentrum van circa 9.000 m2 bvo. Bij deze aanbestedingsprocedure wordt een UAV-GC-overeenkomst aanbesteed waarbij u zelf de ontwerpwerkzaamheden – vanaf het Programma van Eisen – komt te verrichten, waarna u aansluitend ook de realisatiewerkzaamheden komt te verrichten. Er zullen directieleveringen en/of nevenaannemers zijn in verband met horeca, fitness en sportinrichting.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze procedure bestaat uit twee fasen, een aanmeldingsfase en een gunningsfase. Teneinde het aantal Gegadigden terug te brengen tot het aantal dat wordt uitgenodigd tot het doen van een inschrijving zullen geen selectiecriteria worden toegepast, maar zal zo nodig worden geloot. Onderwerp van die loting zijn slechts de gegadigden die een aanmelding hebben ingediend die volledig is en die voldoet aan de geschiktheidseisen.  De loting zal ten overstaan van een notaris plaatsvinden.

Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).  Om de beste prijs-kwaliteitsverhouding vast te stellen, zullen subgunningscriteria worden toegepast die betreffen:
– kwaliteit, waaronder technische verdienste;
– de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht.

Bron: Tenderned donderdag 5 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260609

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *