Audiovisuele middelen – hogeschool Inholland – Aanbestedingsnieuws

Audiovisuele middelen – hogeschool Inholland

De huidige overeenkomst voor AV- voorzieningen van de hogeschool Inholland loopt ten einde en met deze aanbesteding is zij voornemens een nieuwe partij te selecteren en te contracteren. Doel van de aanbestedende dienst is het contracteren van die inschrijver die de kernwaarden van de hogeschool weet te vertalen in de dienstverlening die zij zoekt. Dit betekent dat met deze
aanbesteding een marktconforme overeenkomst wordt afgesloten met één leverancier voor AV-voorzieningen die als partner optrekt met de aanbestedende dienst om haar onderwijsdoelen met behulp van onder andere AV- voorzieningen te behalen.
Met de partij die als nummer twee eindigt in rangorde zal een wachtkamerovereenkomst worden afgesloten. Deze overeenkomst is identiek aan de overeenkomst welke de nummer één ontvangt.

De aard van de opdracht bestaat uit het het ontwerpen, leveren en onderhouden van zowel standaard en bestaande als functioneel innovatieve audiovisuele oplossingen. Deze oplossingen kunnen bestaan uit samengestelde configuraties ten behoeve van samenwerken en informatie delen in alle soorten van ruimtes, waaronder digitale en virtuele ruimtes binnen de hogeschool, zoals centrale open ruimtes, onderwijsruimtes, vergaderruimtes, samenwerkingsruimtes, projectruimtes, praktijkruimtes etc. De aanbestedende dienst heeft momenteel een grote diversiteit aan AV-voorzieningen in enkele
honderden ruimtes, waarvan de komende jaren een groot deel zal worden gemoderniseerd. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Doel van de aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor de duur van twee  jaar met drie optionele verlengingsjaren van telkens één jaar. Na iedere termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege tenzij beide partijen een schriftelijke verlenging overeenkomen. Werkzaamheden die in het contractjaar nog zijn afgesloten dienen bij een
beëindiging in ieder geval uitgevoerd te worden op basis van de dan toe geldende overeenkomst en haar afspraken. De aanbesteding verloopt volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (met voorselectie). Deze procedure vindt plaats in twee fases:
1. de Selectiefase;
2. de Onderhandelings- en Gunningsfase (tenzij de Aanbestedende dienst gebruik maakt van de mogelijkheid de opdracht direct te plaatsen op basis van de eerste inschrijving van een geselecteerde gegadigde).

Bron: Tenderned vrijdag 6 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260875

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *