Spoiler alert eindejaarsgeschenken Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Spoiler alert eindejaarsgeschenken Belastingdienst

We verklappen niet wat je in je schoen krijgt als belasting medewerker maar het rijmt op…. oh jee loucher, maar dan meer zoals Sauerkraut-cher. Ja inderdaad een voucher. En zoals te verwachten met eeen aanbesteding kun je daar maar beter vroeg mee beginnen. Social return en business etiquettee en het uploaden van de Arvodi-handleiding en de resultaten van de twee marktonderzoeken, het is allemaal niet niks. En regeren is vooruitzien. Dus wat is er nou vroeger dan eind januari. Dat moet wel een hele mooie voucher worden.

De aard van de opdracht (Raamovereenkomst) is een gemengde opdracht, waarbij Eindejaarsvouchers en eindejaarsgeschenken (a.d.h.v. een keuze concept) geleverd dienen te worden door opdrachtnemer met bijkomende dienstverleningen. De opdracht bestaat uit vier logisch samenhangende onderdelen, te weten: 1. Het ontwikkelen en verzenden van Eindejaarsvouchers aan medewerkers van opdrachtgever. Waarbij opdrachtnemer jaarlijks de door opdrachtgever geschreven boodschap (voorwoord) in de

Eindejaarsvoucher opneemt. 2. Het beschikbaar stellen van een webwinkel, inclusief het plaatsen van een online videoboodschap. 3. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van online spelomgeving (gamification). 4. Het leveren van de gekozen eindejaarsgeschenken.

Blijkens het beschrijvend documentt gaat het om de Belastingdienst (inclusief DG Douane en DG Toeslagen)
– Ministerie van Financiën (inclusief Domeinen Roerende Zaken, Rijksacademie en
inspectie belastingen, toeslagen en douane)

Dus het moet wel een bijzondere ondernemer zijn die iets kan met deze opdracht.

Hoe kun je nou iemand verrassen met een voucher van de Belastingdienst. In een grijsblauwe envelop met een rood lintje eromheen?

Daar is blijkens de aanbestedingsleidraad ook over nagedacht:

“In de webwinkel is ook een spelomgeving opgenomen. Het doel van gamification is het aanbieden van een interventie gericht op bewustwording in het kader van duurzaamheid. Het idee is om medewerkers enthousiast te maken voor een duurzaam eindejaarsgeschenk en de achterliggende gedachte is dat medewerkers tijdens het online shopmoment meer worden verbonden met de duurzaamheid van de eindejaarsgeschenken. Duurzaamheid kan op deze manier positief onder de aandacht worden gebracht.

Hup medewerkers, word enthousiast! Duurzame online shopmomenten. Hoeraaaa.

 

Omvang van de Opdracht
De omvang van de Opdracht is gebaseerd op historische cijfers. De omvang van de Opdracht is voor de
duur van de Raamovereenkomst (vier (4) jaren) geraamd op € 7.754.776,86 exclusief btw en
€ 9.383.280,00 inclusief btw. In onderstaande tabel is de jaarlijkse afname en de afname per
kostencomponent weergegeven.;

De maximale waarde van de Opdracht is berekend over de maximale duur van de Raamovereenkomst
inclusief de opties tot verlenging en bedraagt € 12.071.851,24 exclusief btw en € 14.606.940 inclusief
btw. Waarbij er voor de Belastingdienst een maximale raming van € 13.999.500 inclusief btw geldt en
voor het Ministerie van Financiën een maximale raming van € 607.440,00 inclusief btw.

Bron: Tenderned, 30 januari 2024

Eindejaarsgeschenken (tenderned.nl)
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324308

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *