Deventer zoekt nieuw cloud contact platform – Aanbestedingsnieuws

Deventer zoekt nieuw cloud contact platform

De opdrachtgever wil één opdrachtnemer contracteren voor de vernieuwing van haar vaste communicatieomgeving. De huidige telefooncentrale is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen die de drie gemeenten hebben. De opdrachtgever wil een opdracht gunnen aan één opdrachtnemer voor het leveren, implementeren en moderniseren van de communicatieomgeving op basis van Microsoft Teams met een aanvullend Cloud Contactplatform.

Opdrachtgever is voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de initiële looptijd van drie (3) jaar en zes (6) maanden (dit is inclusief de implementatieperiode) met de optie tot verlenging van drie (3) maal 12 maanden. De maximale looptijd van de overeenkomst komt dan uit op zes (6) jaar en zes (6) maanden.

Nadere eisen aan de opdracht zijn gesteld in een excel als bijlage bij TenderNed. Daarin staat onder meer:

Binnen de aangeboden Cloud Contact Center functionaliteit moeten tenminste de onderstaande beheeractiviteiten tijds- en plaatsonafhankelijk door zowel supervisors als functioneel applicatiebeheerders van opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd. Opdrachtgever moet de volledige rechten hebben om Cloud Contact Center dienst te kunnen beheren.

– Meldtekst via text-to-speech (TTS) en een audioprompt kunnen activeren/verwijderen binnen het telefoniekanaal/callflow
– Aanmaken, aanpassen en verwijderen van gebruikers met de bijbehorende rollen en rechten
– Aanmaken, aanpassen en verwijderen van werkgroepen, skills, schedules

Foto: Pexels.com (bewerkt)

– Op een eenvoudige functionele wijze een callflow wijzigen (inclusief keuzemenu’s en meldteksten)

Een KCC-medewerker moet de mogelijkheid hebben om een telefoongesprek te starten vanuit elke willekeurige webpagina en Microsoft Outlook door simpelweg op een telefoonnummer binnen die omgeving te klikken (door middel van click-to-dial functionaliteit). Bij Opdrachtgever wordt gebruik gemaakt van een Sharepoint-webpagina ‘Collega’s’ waar telefoonnummers zijn opgenomen. Door hier op te klikken moet de Contact Center oplossing dit telefoonnummer gaan bellen. Bij start Gebruikers Acceptatie Test (GAT) moet aan deze eis worden voldaan.

De aangeboden Contact Center oplossing moet kunnen synchroniseren met zelf te definiëren velden in de Azure Active Directory (mapping). Vervolgens moet een KCC-medewerker in de Contact Center functionaliteit kunnen zoeken op tenminste naam en achternaam. Ook tijdens een gesprek moet deze manier van zoeken mogelijk zijn om de klant warm of koud naar een collega te kunnen doorverbinden.

Let op:

De uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen is verplaatst naar vrijdag 9 februari om 9.00u.

Bron: Tenderned, 30 januari 2024

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/324312

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *