SPIE wint aanbesteding onderhoud installaties Movare onderwijs Kerkrade – Aanbestedingsnieuws

SPIE wint aanbesteding onderhoud installaties Movare onderwijs Kerkrade

Het Franse Spie Nederland en het Rotterdamse Breijer Bouw hebben een aanbestedingsopdracht voor het onderhoud van electrotechnische  en werktuigbouwkundige installaties voor de Stichting Movare gewonnen. Met de renovatieopdracht is in totaal €484.000 gemoeid. De aanbesteding is begeleid door Key Quality.

Bron: Fragment Concept dienstverleningsovereenkomst Werktuigbouwkundige installaties (via TenderNed)

Het Franse SPIE heeft recent Ad Bouwman BV overgenomen en zich daarmee gevestigd in de Nederlandse  installatiewereld. De definitieve gunning werd 9 januari bekend en is te vinden op TenderNed via:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1ead245ff6add35e14201d9922f65e98/pageId/D909A/huidigemenu/aankondigingen/cid/753364/cvp/join

Onderwijsstichting Movare is het bevoegd gezag van 48 scholen met in totaal 52 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein en Vaals. Dit zijn 44 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal c.a. 11.700 leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *