Speeltuinrenovaties gemeente Nissewaard – Aanbestedingsnieuws

Speeltuinrenovaties gemeente Nissewaard

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Speeltuin uit pakket A. Foto:© Gemeente Nissewaard

Het onderwerp van aanbesteding betreft speeltuinrenovaties in de gemeente Nissewaard. Na gunning wordt een raamovereenkomst gesloten met de winnende inschrijvers. Op grond van de raamovereenkomsten worden in totaal vierendertig speelplaatsen gerenoveerd. De vierendertig speelplaatsen worden verdeeld in drie pakketten (A, B en C), die toegekend zullen worden aan de drie winnende inschrijvingen. Het proces wordt beschreven in het Programma van Eisen.
Mogelijk kan de raamovereenkomst uitgebreid worden met nog eens drie tot vijf speelplaatsen. Uit deze optie kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbestedende dienst heeft besloten het voorwerp van aanbesteding niet onder te verdelen in
percelen, doch de speeltuinen worden verdeeld in drie pakketten omdat de gemeente het risico wil spreiden en voor het geheel wil uitkomen op drie verschillende opdrachtnemers. Pakket A zal worden toegewezen aan de nummer 1, pakket B aan de nummer 2 en pakket C aan nummer 3.

Het doel van de aanbestedende dienst is het sluiten van de raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, met ingang van 1 mei 2023, van rechtswege eindigend op 30 april 2025. De aanbestedende dienst kan met de opdrachtnemer overeenkomen, dat de raamovereenkomst met één jaar wordt verlengd. Ingeval de raamovereenkomst met een van de winnende inschrijvers vroegtijdig beëindigd moet worden, dan worden de aan hem toegewezen speelplekken evenredig overgedragen aan de overige
twee winnende inschrijvers. De nadere verdeling zal in overleg met de aanbestedende dienst en afhankelijk van capaciteit van de winnende inschrijvers plaatsvinden.

De verwachte omvang van het totaal te verstrekken nadere overeenkomsten is per jaar verschillend. De Gemeente Nissewaard verstrekt naar verwachting aan nadere opdrachten voor:
Pakket A: €558.720,-
Pakket B: €511.630,-
Pakket C: €437.465,-
tijdens de gehele contractperiode . Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en aan deze historische en verwachte cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

De aanbestedende dienst heeft hierbij gekozen voor een openbare Europese aanbesteding. Gegund wordt er op basis van het gunningcriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 1 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287087

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 2 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *