Installatiewerken uitbreiding zwembad De Meerkamp Amstelveen – Aanbestedingsnieuws

Installatiewerken uitbreiding zwembad De Meerkamp Amstelveen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Aalsmeer

De aanbestedende dienst , de gemeente Amstelveen, is op zoek naar een opdrachtnemer (t.b.v. installatiewerken
werktuigbouw, elektrotechniek en waterbehandeling zwembad’,(installateur) die de ‘Uitbreiding Zwembad De Meerkamp’ te Amstelveen realiseert. De uitbreiding bestaat op hoofdlijn uit de nieuwbouw van een 25 x 21 x 2,5 meter wedstrijdbad inclusief kleedruimten, ca 1.000 m2 kantoren AmstelveenSport alsmede de vervanging van de waterzuiveringsinstallaties van het bestaande buitenbad.

De installateur is voor de TO-fase verantwoordelijk voor toetsing op maakbaarheid en effecten op de kostenraming van de tekeningen, berekeningen en technische omschrijvingen die door het ontwerpteam worden opgesteld. Behoudens afwijkingen en wijzingen als gevolg van aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever is de inschrijvingssom = aanneemsom. Het is de Installateur in de TO fase toegestaan om met gelijkwaardige alternatieven voor te stellen die voor hem een voordeel bieden in werkmethodiek, planning, etc. Deze alternatieven moeten minimaal gelijkwaardig zijn en ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever, waarbij het eindoordeel hierover bij de opdrachtgever ligt.
De installateur is voor de fasen UO en Uitvoering verantwoordelijk voor de werk- en productie tekeningen en de daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Hierbij wordt geacht rekening te houden  met het inpassen en de integratie van het advies van de adviseurs, zoals: architect, constructeur, installatie adviseur en bouwfysisch adviseur. Daarnaast wordt er een BIM-modelleur aangesteld per discipline die verantwoordelijk is voor hun eigen ontwerpdiscipline . De installateur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leveren, monteren, installeren en gebruiksklaar opleveren van de installaties conform demarcatielijst. Het STABU-bestek met tekeningen en bijlagen worden via TenderNed beschikbaar gesteld op 27 februari 2023.

De start van de werkzaamheden vindt plaats op een nader te bepalen datum, bij voorkeur dinsdag 15 augustus 2023, of zoveel eerder als mogelijk of later als nodig is. Het werk dient te zijn opgeleverd op vrijdag 22 november 2024 (zwembadgedeelte) en het totale werk op vrijdag 20 december 2024.

De aanbestedingsprocedure is de openbare Europese aanbestedingsprocedure. Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287299

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *