Speeltoestellen Inkoopcentrum-Zuid – Aanbestedingsnieuws

Speeltoestellen Inkoopcentrum-Zuid

Foto: Pixabay

De huidige raamovereenkomsten voor speeltoestellen, natuurlijk spelen en valondergronden, met de gemeenten Gennep, Roermond, Weert en Venray lopen 1 juli 2022 van rechtswege af. De genoemde gemeenten en potentiële afnemers willen de leefbaarheid bevorderen en kinderen de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen op sociaal en motorisch vlak. Daarom stellen zij zich ten doel, in samenwerking met bewoners, formele en informele speelruimte te realiseren en beheren. Voor de formele speelplekken wordt gestreefd naar een evenwichtig verdeeld gemeentelijk basisvoorzieningenniveau., dat is afgestemd op de speelbehoefte van de doelgroepen. De speelvoorzieningen dienen uitdagend te zijn en het samen spelen moet worden bevorderd. Daarbij is de intentie om ook particuliere initiatieven ter verbetering van speelmogelijkheden te ondersteunen.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met deze aanbesteding nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten. Er zijn in deze aanbesteding drie percelen, te weten:

  • Perceel 1: Traditioneel spelen. Speeltoestellen op basis van hout, kunststof, staal, RVS en aluminium
  • Perceel 2: Natuurlijk spelen. Opdrachtnemer dient een terrein op basis van het natuurlijk spelen principe te kunnen inrichten alsmede het kunnen maken van een ontwerp hiervoor. Indien Speeltoestellen worden ingepast, dienen deze hierbij een natuurlijk karakter te hebben c.q. op te gaan in de natuur en omgeving.
  • Perceel 3:  Valondergronden

Het ligt in de bedoeling voor percelen 1 en 2, drie raamovereenkomsten af te sluiten met drie opdrachtnemers, voor perceel 3 wordt met één opdrachtnemer een raamovereenkomst afgesloten. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om meerdere percelen aan te besteden, omdat meerdere marktpartijen, vanwege hun specialisme in meerdere percelen actief zijn en om hiermee maximale mededinging en concurrentiestelling te bewerkstelligen.

De opdracht betreft:
Perceel 1: Traditioneel spelen
Inschrijver dient Speeltoestellen op basis van hout, kunststof, staal, RVS en aluminium te kunnen leveren en plaatsen.

Perceel 2: Natuurlijk spelen
Inschrijver dient een terrein op basis van het natuurlijk spelen principe te kunnen inrichten alsmede het kunnen maken van een ontwerp hiervoor. Indien Speeltoestellen worden ingepast, dienen deze hierbij een natuurlijk karakter te hebben c.q. op te gaan in de natuur en omgeving.

Perceel 3: Valondergronden. Opdrachtnemer dient valondergronden te kunnen leveren en aanbrengen van rubberen gietvloeren bestaande uit verlijmde kleine rubberen korrels, rubberen gietvloeren bestaande uit verlijmde rubberen snippers (natuurlijke uitstraling) kunstgras.

Voor verdere eisen zie het Programma van eisen. De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomsten bedraagt initieel twee jaar, met twee keer de mogelijkheid om telkens voor één jaar te verlengen. De verlenging betreft een stilzwijgend verlenging, tenzij Coöperatie maximaal drie maanden voor het einde van het betreffende contractjaar de raamovereenkomst schriftelijk opzegt. Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Voor de te vergeven opdracht is er gekozen om perceel 1, 2 en 3 te gunnen op grond van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 13 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255665

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *