ICT- diensten en levering componenten – Nova College Haarlem – Aanbestedingsnieuws

ICT- diensten en levering componenten – Nova College Haarlem

De aanbestedende dienst is de Stichting voor educatie en beroepsonderwijs ROC Nova College. Het Nova College is een mbo-instelling en is actief in Beverwijk, IJmuiden, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en Harlingen. Met bijna 1.300
medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan zo’n 12.500 studenten vanaf 16 jaar met daarnaast opleidingen en
cursussen voor volwassenen.  Deze aanbesteding van het Nova College heeft betrekking op het contracteren van één opdrachtnemer voor ICT diensten en de levering van ICT componenten. Naast de levering van de ICT-componenten wordt 24/7/365 dienstverlening gevraagd met betrekking tot het technische beheer van de ICT-componenten.  Opdrachtnemer richt een netwerk monitor omgeving in, op basis van het bestaande Cisco DNA Center eventueel aangevuld met extra tooling. Tevens
zorgt opdrachtnemer voor actieve opvolging bij prio 1, 2 en 3 verstoringen, inclusief SPOC (single point of contact) functie naar 3e partijen (SURFnet, Eurofiber, e.d.). Tijdens kantoortijden (ma t/m vr tussen 8:00 uur tot 17:00 uur) dienen de
netwerkbeheerders van het Nova als eerste contact op locatie. In overleg kunnen de netwerkbeheerders van het Nova ingezet worden om zaken te testen, appratuur te vervangen of toegang te verlenen tot MER’s en SER’s. Standaardwijzigingen die nodig zijn voor het dagelijks beheer dienen de netwerkbeheerders zelfstandig uit te kunnen voeren.  Verder moet opdrachtnemer op regiebasis (bij verzuim/vakantie van de huidige netwerkbeheerder(s) van Nova) tijdens kantoortijden ook de lokale opvolging bij pro 1 en 2 verstoringen overnemen van de netwerkbeheerders van het Nova College. Het doel van de beschreven diensten is dat Nova College ontzorgd wordt van het reguliere onderhoud zoals frequente firmware- en software updates, de monitoring en opvolging bij verstoringen.

De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel van een Europese aanbesteding volgens een openbare
procedure, waar de ‘inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ het uitgangspunt is. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling en voorwaarden voor de aanbestedende dienst. Aanbestedende dienst wenst één raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van zesendertig maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met
tweemaal vierentwintig maanden.

Bron: Tenderned zondag 13 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255735

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *