Speelpleinen Stg. Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken – Aanbestedingsnieuws

Speelpleinen Stg. Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken

Foto: Pixabay

Deze aanbesteding heeft betrekking op het op afroep en naar behoefte opleveren van speelpleinen in het kader van vervangingsonderhoud. De speelpleinen moeten worden gerealiseerd op verschillende locaties van SCOT. SCOT heeft dertien scholen verdeeld over veertien locaties plus een bestuurskantoor verspreid over de meerdere gemeenten. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. SCOT is van plan een raamovereenkomst af te sluiten met de inschrijver met de beste PKV. Voor deze aanbesteding wenst SCOT één raamovereenkomst te sluiten met een opdrachtnemer die kan voorzien in de behoefte aan speelpleinen van de stichting op basis van de wensen en eisen zoals
deze zijn verwoord in de aanbesteding. Daarnaast verwacht SCOT dat de opdrachtnemer haar adviseert over nieuw aan te leggen speelpleinen, waarbij voor ieder nieuw project tenminste ook een inrichtingsvoorstel wordt gemaakt, minimaal vergelijkbaar van het niveau of beter zoals tijdens aangeboden bij de inschrijving. De looptijd van de raamovereenkomst is gesteld op drie jaar met de eenzijdige optie van SCOT deze vijf keer met twaalf maanden te verlengen.

De werkzaamheden en leveringen die minimaal tot de opdracht behoren en die dienen te worden aangeboden en uitgevoerd door de opdrachtnemer zijn: inen wordt gesproken valt daar tenminste onder:
▪ Voorbereidende werkzaamheden, waaronder verkenningsgesprekken, advisering, maken van inrichtingsvoorstellen, bezoeken van locaties,
▪ Verwijderen en afvoeren van te vervangen bestaande speeltoestellen;
▪ Eventueel opknappen bestaande speeltoestellen;
▪ Het verwijderen/ontgraven van grond, gazon, grof zand en of boomschors en herstellen met verwijderd/ontgraven materiaal dan wel nieuw materiaal van hetgeen noodzakelijk is voor het plaatsen van het toestel maakt onderdeel uit van de opdracht;
▪ Aanbrengen verharding, drainage, kunstgras, rubbertegel en of naadloos rubber ter plaatse van het te plaatsen speeltoestel;
▪ Omheining die rechtstreeks verband houdt met (het gebruik van) het speeltoestel (bijvoorbeeld vangnet achter doel, of hek om pannaveld);
▪ Op nadrukkelijk verzoek van SCOT een deel van het speelplein ontoegankelijk maken voor derden/onbevoegden;
▪ Afvoeren vrijgekomen grond, puin en verhardingsmaterialen;
▪ Verzorgen bereikbaarheid op het werkterrein;
▪ Toepassen tijdelijke afzettingen en bouwhekken;
▪ Natuurlijke afscheiding/ vergroening van het speelplein bijvoorbeeld door beplanting;
▪ Garantieafhandeling.

Een schouwing maakt deel uit van deze procedure. Tijdens een schouwing krijgen inschrijvers de mogelijkheid om op een locatie een indruk te krijgen van de speelpleinen die ingericht moet worden in het kader van casevraag 1. Inschrijver is niet verplicht om deel te nemen aan de schouwing. Er zal ook informatie worden gedeeld op Tenderned, in de vorm van een moodboard, een visiedocument of een filmpje. Een en ander afhankelijk van de wijze waarop de school zich wenst te presenteren aan de inschrijvers.
De schouw wordt gehouden op de volgende locaties:
DE PÖLLE Oude Hoevenweg 97, 7671 PH De Pollen 15 januari 2024 09:15 – 10:15 uur
REHOBOTH Buitenlandweg 1, 7671 RK Vriezenveen 15 januari 2024 10:30 – 11:30 uur
De inschrijver meldt de deelnemer(s) voor de schouwing aan via de berichtenmodule in Tenderned bij de contactpersoon.

Bron: Tenderned woensdag 20 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320358

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *