Schoonmaakonderhoud Stg. confessioneel primair onderwijs Waterland – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakonderhoud Stg. confessioneel primair onderwijs Waterland

Illustratie: Pixabay.com

Het doel van deze aanbesteding van CPOW is een overeenkomst te sluiten met meerdere inschrijvers voor het leveren van schoonmaakdienstverlening. De focus voor het leveren van schoonmaakdienstverlening ligt op het contracteren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. CPOW volg een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt ongeveer €396.000,- per jaar, voor een contractduur van maximaal vier jaar komt dit neer op ongeveer €1.584.000,- excl. btw. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opgave van de geraamde waarde van de onderhavige opdracht. De opdracht is verdeeld in twee percelen. Per perceel zal één inschrijver worden geselecteerd.  Inschrijvers kunnen zich op beide percelen inschrijven maar kunnen slechts één perceel gegund krijgen.

De opdracht heeft betrekking op de schoonmaakdienstverlening op zeventien schoollocaties. Deze locaties zijn verdeeld in twee percelen. Per perceel bestaat de opdracht uit de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Het verzorgen van reguliere schoonmaak. Het betreft: schoollokalen, speellokalen, docentenruimten, algemene ruimtes, toiletruimtes, kleedruimten, computerlokalen, kantoorruimten;
• Het verzorgen van periodieke schoonmaak;
• Het verzorgen van incidentele schoonmaak (bijvoorbeeld voor en/of na evenementen);
• Het verzorgen van calamiteiten schoonmaak (bijvoorbeeld bij/na lekkages);
• Het verzorgen van specialistische schoonmaakwerkzaamheden, zoals vloeronderhoud;
• Het verzorgen van glasbewassing;
• Het bijvullen van sanitaire benodigdheden

De percelen zijn zodanig ingedeeld, waardoor het voor het huidige, eventueel over te nemen, personeel aantrekkelijk blijft om te willen blijven werken voor de schoollocaties van CPOW. CPOW gunt de opdrachten aan de inschrijvers op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en wordt ingevoerd op beide percelen per 1 mei 2024, met als einddatum 30 april 2028. CPOW heeft eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities viermaal te verlengen met maximaal twaalf maanden.

CPOW organiseert een plenaire inlichtingenbijeenkomst en schouw ten behoeve van aanvullende informatie op de aanbesteding. De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op maandag 2-januari 2024 van 13:00 uur tot ca. 15:00 uur, te
Purmerend. De inlichtingenbijeenkomst wordt gehouden op de locatie Kindcentrum, gelegen aan de Persijnlaan 47 te Purmerend. Aansluitend op de inlichtingenbijeenkomst wordt een schouw georganiseerd. Dit wordt gedaan om
inschrijvers een indruk te geven hoe de schoonmaakdienstverlening tot uiting komt ten aanzien van de verschillende soorten schoolconcepten. De schouw vindt plaats bij;
– locatie 1 Kindcentrum De Vlieger
– locatie 2 OCBS Klimop
– locatie 3 OCBS de Toermalijn
Per inschrijver worden maximaal twee personen tot de inlichtingenbijeenkomst en de schouw toegelaten. Inschrijver kan zich uiterlijk tot vrijdag 29 december 2023 voor 14:00 uur opgeven voor het bijwonen van de inlichtingenbijeenkomst en de schouw via de berichtenmodule van Tenderned. Inschrijver dient bij aanmelding aan te geven welke personen aanwezig zullen zijn. Na de inlichtingenbijeenkomst heeft inschrijver tot maandag 8 januari 2024, 16:00 uur de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen voor de eerste vragenronde. Indien dit niet lukt in vragenronde 1 kunt u de vragen bewaren tot vragenronde 2 op maandag 22 januari 2024, 16:00 uur.
Het is toegestaan om tijdens de schouw aantekeningen te maken en, indien gewenst, zaken op te meten. Het is, mits gelet op de privacy wetgeving, toegestaan om foto’s te maken tijdens de schouw. Het is niet toegestaan om vragen te stellen tijdens en na afloop van de schouw m.u.v. de vraag of er langer stilgestaan kan worden bij een ruimte om aantekeningen te kunnen maken of iets op te meten.

Bron: Tenderned woensdag 20 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320414

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *