Speel- en sporttoestellen Zaltbommel – Aanbestedingsnieuws

Speel- en sporttoestellen Zaltbommel

Foto: Pixabay

In de gemeente Zaltbommel staan momenteel ongeveer  627 speeltoestellen verdeeld over 70 speellocaties. De speeltoestellen zijn afkomstig van negen verschillende leveranciers. Daarnaast heeft de gemeente Zaltbommel  twintig sporttoestellen verdeeld over vier locaties. Het areaal speel- en sporttoestellen wordt regelmatig uitgebreid. Naast het realiseren van nieuwe speelplaatsen heeft de gemeente Zaltbommel de intentie om de komende vier á vijf jaar twaalf bestaande speelplaatsen opnieuw in te richten. De opdracht in deze aanbesteding betreft het binnen een af te sluiten raamovereenkomst leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen in geval van bijvoorbeeld solo vervanging, nieuwe plaatsing speel- en sporttoestellen, realisatie nieuwe speel- en sportplaatsen en herinrichting speelsportplaatsen. Valondergronden evenals het verwijderen, afvoeren en het vervolgens representatief en veilig opleveren van de omgeving vallen in de scope van de opdracht. Wat onder representatief wordt verstaan zal per nader opdracht worden gespecificeerd. Onder speeltoestellen wordt verstaan: Een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. Onder sporttoestellen wordt verstaan: Toestellen voor in de openbare ruimte, op het gebied van sport- en speltoepassingen. Het betreft onder andere outdoor fitness, trim- en bootcamptoestellen. Met het plaatsen van speel- en sporttoestellen wordt bedoeld: het monteren, installeren en veilig opleveren van een toestel met alle bijbehorende onderdelen, inclusief transporteren vanaf de losplaats naar de plaats van bestemming inclusief grondwerk en materiaal. 

Het doel van deze aanbesteding is om met vijftien leveranciers een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen en met tien leveranciers een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren en plaatsen van sporttoestellen. De geplande ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 juni 2022. De basisduur van de raamovereenkomst is bepaald op twee jaar en eindigt op 31 mei 2024. De aanbestedende dienst heeft het recht deze basisduur van de raamovereenkomst tweemaal te verlengen met een periode van één jaar. De aanbestedende dienst garandeert partijen binnen de raamovereenkomst geen omzet. In de afgelopen jaren heeft op het terrein van de gevraagde dienstverlening een
gemiddelde besteding plaatsgevonden van €170.000,- per jaar verdeeld over verschillende leveranciers. De geraamde maximale waarde van deze raamovereenkomst wordt gesteld op €1.000.000,- Dit is een maximale waarde voor de totale
raamovereenkomst en zegt niets over de besteding per leverancier.

De opdracht is verdeel in twee percelen, te weten:
Perceel 1: Speeltoestellen, maximaal 15 leveranciers;
Perceel 2: Sporttoestellen, maximaal 10 leveranciers.

Bij deze aanbesteding geldt voor beide percelen de Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), hierbij is gekozen om te beoordelen op de ‘laagste prijs’.

Bron: Tenderned zaterdag 26 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253514

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *