Solver licentie Stichting Etherreclame – Aanbestedingsnieuws

Solver licentie Stichting Etherreclame

De Ster is op zoek naar een 3rd-party Solver (standaardpakket), die twee optimalisatie taken (vastgelegd in twee verschillende generieke ‘Python modellen’) kan uitvoeren, als onderdeel van het dagelijkse bedrijfsproces. Het betreft de Spot Scheduler functie voor het zo optimaal mogelijk samenstellen van reclameblokken en de Break Arranger functie voor het ordenen van het individuele reclameblok. De Spot Scheduler genereert de vulling van het betreffende reclameblok in samenhang met de
beschikbare zendtijd en lopende campagnes. De Break Arranger bepaald de volgorde van de commercials in het blok, en waarborgt een kwalitatief hoogwaardige indeling voor de adverteerder.

Voor functionele detaillering van de ‘Spot Scheduler’ en de ‘Break Arranger’ verwijst Ster ook naar Solving Problems that Matter in de aanbestedingsdocumenten. Dit is een beschrijving van de gewenste functionaliteit in het Engels, om niet Nederlandstalige inschrijvingen op de aanbesteding te faciliteren.

De huidige Spot Scheduler (VB.Net) en Break Arranger (C#) zijn beide maatwerk componenten (modules) in de huidige ERP-configuratie van Ster. Beide modules worden ‘in house’ onderhouden. Ster wenst te onderzoeken of het mogelijk is de bestaande maatwerkmodules te vervangen door een op een externe Solver gebaseerde toepassing. Hierbij komen de Python modelleringen van de beschreven bedrijfsproblemen (het samenstellen van het spotschema + de blokindeling) en de
wiskundige optimalisatie daarvan (Solver) samen.

Onze doelstelling is het vinden van de juiste Solver voor Ster. Hiertoe organiseert Ster een PoC (Proof of Concept). Bij het succesvol doorlopen van de PoC is Ster van plan de te kiezen Solver te koppelen aan het bestaande ERP systeem, waarmee het gehele verkoopproces wordt ondersteund. Wat vragen wij van de toekomstig leverancier?
 Een match met bestaande IT-architectuur. Ster draait haar backoffice volgens klassieke OTAP-indeling, gehost in private cloud. Dit betekent dat Ster de Prod Solver in een geïsoleerde VM wil toewijzen aan een ‘dedicated’ productieomgeving, terwijl de Dev Solver in een gedeelde VM, drie non-productieomgevingen (Dev, Test, UAT) bedient.
 Voorgestelde licentie is overeenkomstig het benodigde aantal te ondersteunen oplossingsmodellen (zonder beperking t.a.v. toekomstige uitbreidingen) en de gevraagde looptijd/tijdshorizon van de Overeenkomst.

Indien Inschrijver de gevraagde ‘on prem’ invulling kan verrijken met een (hybride) Cloud-oplossing, verneemt Ster die mogelijkheid graag. Indien een aanvullende cloudoplossing wordt aangeboden, moet inschrijver aangeven hoe e.e.a. in samenhang (een hybride toepassing) met de bestaande, systeemarchitectuur kan worden gerealiseerd en welk prijsmodel daarbij wordt gehanteerd. Een aanvullende Cloud oplossing is optioneel en maak explicit geen deel uit van ‘de totale prijs’, in het prijzenblad van deze uitvraag. Ster behoud zich het recht voor om t.a.v. de cloud optie een aanvullende opdracht te verstrekken. Deze informatie kunt u oploaden bij het prijzenblad in TenderNed. Als de inschrijver een Cloud Only oplossing aanbied, gaat Ster er vanuit dat het bijbehorende prijsmodel gebaseerd is op de hardware specificaties, of vergelijkbaar. Dit om de aanbiedingen onderling transparant te houden.

De verwachtte opdrachtwaarde is ca. €75.000,- per jaar. De genoemde opdrachtwaarde is indicatief. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De scope van de overeenkomst beperkt zich uitsluitend tot de Solver licentie, de bijbehorende support
en consultancy kosten. Buiten de scope valt derhalve expliciet de kosten die voortvloeien uit de benodigde Python-modellering en het realiseren van de relevante interfaces met de ERP-back-end.

Bron: Tenderned zondag 14 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269659

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *