IT hardware Commissariaat voor de Media – Aanbestedingsnieuws

IT hardware Commissariaat voor de Media

Foto: Pexels.com

Met deze Europese aanbesteding en de daaruit voortvloeiende raamovereenkomst beoogt het Commissariaat voor de Media de volgende doelstelling te bereiken: het inkopen van alle IT Hardware met uitzondering van specialistische hardware (zoals een videoconference systeem, wifi-zenders en firewall) bij één leverancier (one-stop shopping) onder te brengen, waardoor het inkoopproces wordt vereenvoudigd, er één aanspreekpunt is voor alle IT Hardware en er mogelijk inkoopvoordeel kan worden gerealiseerd. Daarnaast verwacht het Commissariaat voor de Media van de leverancier gevraagd en ongevraagd, merkonafhankelijk advies op basis van de gewenste prijs-kwaliteitsverhouding, gebruiksgemak, beheer, onderhoud en levensduur in samenspraak met de IT coördinator van het Commissariaat voor de Media. Op basis van huidige inzichten verwacht het Commissariaat voor de Media gedurende de looptijd van de raamovereenkomst voor een bedrag van €250.000,- (exclusief BTW) aan IT Hardware aan te gaan schaffen. De raamovereenkomst geldt in elk geval voor vierentwintig maanden. Daarna kan het Commissariaat voor de Media de Raamovereenkomst (eenzijdig) tweemaal voor twaalf maanden verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden.

Deze aanbesteding wordt gegund op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit houdt in dat zowel de kwaliteit als de prijs beoordeeld wordt. U moet tenminste 60% van het in totaal maximaal te behalen aantal punten op de kwalitatieve subgunningscriteria scoren.

Bron: Tenderned zondag 14 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269626

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *