Software broker gemeente Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Software broker gemeente Eindhoven

Foto: Pixabay.com

Met deze aanbesteding met twee percelen beoogt de gemeente Eindhoven te komen tot twee raamovereenkomsten met twee opdrachtnemers voor het leveren van en beheren van gebruiksrechten t.a.v. standaardsoftware alsmede het leveren van aanverwante dienstverlening, dit per 1 december 2023 voor perceel 1. Voor perceel 2 beoogt de gemeente te komen tot één raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het leveren van Microsoft, Oracle en Adobe licenties. Daarmee wil de gemeente de volgende doelstellingen te bereiken:
• Het marktconform kunnen verkrijgen en vernieuwen van gebruiksrechten ten aanzien van standaardsoftware.
• Het ontzorgd worden door een efficiënt en gebruiksvriendelijk bestelproces, toegang tot correcte en inzichtelijke informatie, en het ontvangen van tijdige herinneringen.
• Het hebben van de mogelijkheid tot het verkrijgen van objectief advies en ondersteuning. Deze doelstellingen zijn
door de aanbestedende dienst vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering gesteld worden, de eisen die aan inschrijvers worden gesteld om voor de 0pdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de economisch meest voordelige  inschrijving wordt geselecteerd.

De raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van vierentwintig maanden en gaat in per 1 december 2023. De aanbestedende dienst heeft eenzijdig hierna nog twee  optionele verlengingsmogelijkheden van één jaar. Eindhoven volgt met deze aanbesteding de openbare procedure en gunt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 5 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306785

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *