Parkeerautomaten gemeente Woerden – Aanbestedingsnieuws

Parkeerautomaten gemeente Woerden

De gemeente Oudewater en de gemeente Woerden zijn van plan een opdracht voor vervanging/plaatsing, installatie in bedrijfstellen en houden en onderhoud parkeerautomaten te verstrekken. De opdracht bestaat uit het vervangen van een aantal parkeerautomaten in het bestaande betaald parkeergebied (binnenstad van Woerden) en het inspelen op nieuwe gebieden
waar de komende jaren het betaald parkeren mogelijk wordt uitgebreid (schil om de binnenstad van Woerden en de binnenstad van Oudewater). Deze aanbesteding heeft uitsluitend betrekking op het straat parkeren. De parkeerautomaten in de
parkeergarages en op terreinen achter een slagboom vallen buiten scope van deze aanbesteding.

De doelstelling van deze Europese openbare aanbesteding is het selecteren en contracteren van één  inschrijver voor het sluiten van een raamovereenkomst (contract SLA) voor een duur van acht jaar inclusief eventuele verlengingen (tweemaal twee jaar) ten behoeve van de gemeente Oudewater en Woerden, conform de eisen, bepalingen, voorwaarden en gegevens zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten.

Momenteel staan er twintig parkeerautomaten van Cale in Woerden. Deze zijn in 2013 ingekocht en geïnstalleerd. De automaten hebben een afschrijvingstermijn van tien jaar; tot en met 31 december 2023. Voor de automaten loopt vanaf 1 juli 2013 een serviceovereenkomst met Schmit Parkeersystemen B.V, met een stilzwijgende verlenging per jaar tot en met uiterlijk 31 december 2023.

Ongeveer de helft van de parkeerautomaten wordt hooguit enkele keren per dag gebruikt. Vijf automaten worden meer dan twintig keer per dag gebruikt. De reactietijd van de automaten is niet meer van deze tijd en enkele veelgebruikte automaten hebben regelmatig last van storingen. Door het hoge gebruik van apps van mobile providers, is enige verdunning van het aantal parkeerautomaten mogelijk.  Aanbesteder vervangt de bestaande parkeerautomaten naar minimaal 16 stuks.  De gemeente Oudewater heeft geen betaald parkeergebied in de huidige situatie. In Oudewater is het onderwerp betaald parkeren al jarenlang onderwerp van discussie. Er is echter nog geen concreet plan om betaald parkeren in te voeren. Met deze aanbesteding is het ook voor de gemeente Oudewater mogelijk om onder de gestelde voorwaarden parkeerautomaten in te kopen gedurende de looptijd. Mocht betaald parkeren in Oudewater worden ingevoerd, is de verwachting dat het gaat om
circa vijf parkeerautomaten.

Het uitbreiden van betaald parkeergebied in Woerden is op dit moment nog niet vastgesteld. Afhankelijk van de
politieke context en de uitkomsten van het participatietraject kan het betaald parkeren mogelijk worden tegengehouden of kan blijken dat een kleiner/groter gebied wordt gereguleerd met betaald parkeren. Dit kan een effect hebben op het aantal benodigde parkeerautomaten. Om deze reden besteden we het aantal parkeerautomaten aan op een verwachte bandbreedte; minimaal zestien parkeerautomaten en maximaal vijfendertig parkeerautomaten.

Bron: Tenderned zaterdag 5 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306771

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *