Snelheidsinformatie displays Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Snelheidsinformatie displays Den Haag

Den Haag heeft met het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid (UVP VV) een beleid vastgesteld gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid. Onderdeel van dit programma is Veilige Snelheden, oftewel het bereiken van snelheden die bij een veilig verkeersbeeld passen. Maatregelen die de gemeente neemt in het kader van het programma zijn onder andere het
aanpassen van maximum snelheden van 50 km/u naar 30 km/u per uur waar mogelijk, het herinrichten van wegen aan de normen die aan 30 km/u zones zijn gesteld en gedragscampagnes. De Snelheidsinformatie Displays (SID’s) horen bij deze aanpak als gedrag beïnvloedend instrument. De gedachte achter het gebruik van SID’s is dat de weggebruiker op die locaties waar doorgaans te hard wordt gereden wordt geconfronteerd met de snelheid die hij daadwerkelijk rijdt en met een waarde
oordeel zoals een smiley het bewustzijn van veiligheid en snelheid wordt verhoogd. De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) afdeling Mobiliteit heeft behoefte aan SID’s. Gezien het ontbreken van een huidig contract, is deze aanbesteding opgestart om SID’s in te kopen. De scope van de opdracht is als volgt:
• Het leveren van SID’s, inclusief energievoorziening middels zonnepanelen;
• Installatie en configuratie van SID’s;
• Het vanuit een centrale locatie faciliteren van uitleesmogelijkheden voor de opgeslagen snelheidsgegevens in de SID’s;
• Het (naar behoefte) verplaatsen van SID’s. De gemiddelde tijd van een SID op een locatie is 4 tot 8 weken;
• Beheer en onderhoud van het geleverde;
• Het ter beschikking stellen van rapportagesoftware.
De gemeente verwacht na sluiting van het contract veertig  tot zestig snelheidsdisplays af te nemen en wil de mogelijkheid open houden om in de komende jaren indien daar behoefte aan is meer SID’s af te nemen. De opdrachtgever wenst een raamovereenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer ten behoeve van de levering van SID’s. De initiële termijn bedraagt twee  jaar met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van twee maal één jaar. Voor elke door opdrachtgever bij de SAT geaccepteerde SID neemt opdrachtgever acht jaar verplaatsen, beheer en onderhoud af met
een aan opdrachtgever eenzijdig toekomende optie tot verlenging van eenmaal drie jaar en tweemaal twee  jaar. Binnen de raamovereenkomst worden nadere opdrachten verstrekt. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het
gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding” (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 7 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258026

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *