ICT Diensten gemeente Lelystad – Aanbestedingsnieuws

ICT Diensten gemeente Lelystad

De Gemeente Lelystad is volop in ontwikkeling, ook op het gebied van ICT. De gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de eigen ICT omgeving. Het beheer is gericht op de instandhouding en de goede werking van de ICT omgeving, het borgen van de betrouwbaarheid en van de integriteit. Ontwikkeling heeft tot doel de ICT continu te laten aansluiten op de steeds veranderende behoefte van de gemeente Lelystad, daarbij rekening houdend met de voortschrijding der techniek en de ontwikkelingen binnen de markt. Door de in 2017 bij gemeente Lelystad vastgestelde cloudstrategie worden steeds meer applicaties als SaaS-dienst afgenomen. Dit gegeven, in combinatie met steeds complexer wordende en sneller
ontwikkelende technologieën en een krapte op de ICT arbeidsmarkt, zorgt ervoor dat het voor gemeente Lelystad lastig is de juiste kennis in huis te halen en te houden. In het verleden zijn meerdere diensten omtrent inhuur van beheer diensten en onderhoud per aparte opdracht in de markt gezet.

De opdracht in deze openbare aanbesteding is verdeeld in twee percelen, te weten:

  • Database Beheer;
  • Overige ICT Dienstverlening.

De gemeente Lelystad wil ten aanzien van het Database Beheer de verantwoordelijkheid voor het beschikbaar houden, verbeteren en beheren van de database omgevingen met deze aanbesteding in de markt zetten. Voor de Overige ICT Dienstverlening wil de gemeente Lelystad ondersteunende diensten en een Managed Service afnemen ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van haar ICT omgeving. De gemeente Lelystad zoekt hiertoe een breed geëquipeerde partner, die haar kan ondersteunen in haar beheerverantwoordelijkheid. Een partner met een hoge organisatiesensitiviteit die ondersteunt met diepgaande kennis en expertise aangaande de inrichting, de ontwikkeling en het beheer van de ICT omgeving.

Voor elk van de beide percelen wil de gemeente Lelystad één opdrachtnemer contracteren die de beschreven dienstverlening levert. Partijen kunnen inschrijven op beide percelen, per perceel wordt afzonderlijk beoordeeld en gegund. Wat de gemeente Lelystad verstaat onder de dienstverlening is uitgeschreven in een Programma van Eisen en Wensen. De gemeente Lelystad wenst een overeenkomst aan te gaan met een maximale duur van zes  jaar. De initiële looptijd bedraagt drie jaar met de mogelijkheid tot drie verlengingen van elk één jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 oktober 2022 voor perceel 1 en 1 augustus 2022 voor perceel 2.  De verwachte kosten voor de opdrachten per jaar bedragen €400.000,-. Voor de verdeling verwacht de gemeente Lelystad een jaarlijkse opdrachtwaarde van €325.000,- voor perceel 1 en €75.000,- voor perceel 2. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 7 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/258167

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *