Snelfietsroute Tilburg – Breda, gedeelte Tilburg – station Rijen – Aanbestedingsnieuws

Snelfietsroute Tilburg – Breda, gedeelte Tilburg – station Rijen

Tracé aan te leggen snelfietspad.

Het project “Snelfietsroute Tilburg – Breda, gedeelte Tilburg – station Rijen” van de gemeente Tilburg ( penvoerder) heeft als doel om een comfortabele en herkenbare snelfietsroute te bieden die voldoet aan de eisen die gelden voor een snelfietsroute. De snelfietsroute voorziet in een behoefte voor recreanten om met plezier gebruik te kunnen maken van de snelfietsroute die ingepast is in de omgeving. Anderzijds is de snelfietsroute met zijn verbindende karakter van belang voor scholieren en woon‐werkverkeer. Een prettige, veilige en snelle fietsverbinding in de vorm van de snelfietsroute kan een waardig alternatief bieden om forenzen te bewegen om in plaats van de auto de fiets te pakken. Tezamen met de aanleg van de snelfietsroute ontstaat de mogelijkheid om ook andere werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebbende op de verbetering van de afwatering binnen het projectgebied (aanleg blauwe ader, e.d.), het bijdragen aan de klimaatbestendigheid binnen het projectgebied en het verbeteren van de leefomgeving en de
verkeersdoorstroming. Het uit te voeren werk is gelegen in de nabijheid van en/of binnen de gemeentegrenzen van Tilburg en Gilze en Rijen.De locatie betreft een lang tracé, grotendeels gelegen langs de bestaande spoorverbinding tussen Tilburg en Gilze en Rijen met een totale lengte van circa tien kilometer. Per gemeente loopt het tracé over/door de volgende straatnamen, gezien van Oost naar West. Deze straatnamen zijn uitsluitend de hoofdroute en beschrijven niet de diverse aansluitende straten.

Gemeente Tilburg: Beelaerts van Bloklandstraat, Kwekerijpad,  Vijverpad, Reeshofdijk,  Kalenbergpad,  Kasterenlaan,  Campenhoefdreef,  Oostburgstraat, Oostburgpad, Schaijkpad en Dalemdreef.

Gemeente Gilze en Rijen:  Schaijkpad, Lage Madepad,  De Uitvang,  Trees Kinstraat,  Venneweg en  Stationsplein

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Opruimingswerkzaamheden;
  • Grondwerkzaamheden;
  • Rioleringswerkzaamheden;
  • Verhardingswerkzaamheden;
  • Groenwerkzaamheden;
  • Overige van bijkomende werkzaamheden;
  • Het onderhouden van de gemaakte werken.

De aanvang van het werk is voorzien vanaf 19 oktober 2020. De oplevering van het gehele werk is gepland voor 17 november 2021.
Deze planning is louter indicatief, hieraan kunnen geen rechten jegens de opdrachtgever aan worden ontleend. Uitstel of vertraging levert voor de aannemer geen meerwerk op, althans maakt de aannemer geen aanspraak op aanvullende vergoeding. Binnen de randvoorwaarden van het Bestek dient in 2020 voor minimaal een bedrag van € 750.000,- gerealiseerd te worden van het project “Snelfietsroute Tilburg – Breda, gedeelte
Tilburg – station Rijen” op het grondgebied van gemeente Tilburg.

Het betreft een hier een nationale aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (procedure met
voorafgaande selectie). In de eerste fase worden vijf gegadigden geselecteerd, tenzij er minder geschikte gegadigden met een geldige aanmelding zijn. Met deze geselecteerde gegadigden wordt de procedure voortgezet in de gunningsfase. De niet geselecteerde gegadigden komen niet meer voor de opdracht in aanmerking.

Bron: Tenderned 23 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/198487

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *