Beheer en onderhoud openbare verlichting Blaricum en Laren – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud openbare verlichting Blaricum en Laren

Foto: Pexels.com

De opdrachtgever BEL combinatie wil, voor de gemeente Blaricum en de gemeente Laren een overeenkomst sluiten voor de primaire bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, omvattend:

 • Beheren openbare verlichtingsbestand (database en tekeningen).
 • Afhandeling meldingen.
 • (Aanrij- en andere) schade afhandelen.
 • Zorgdragen voor eventueel benodigde vergunningen.
 • Aanleveren (statistische) gegevens (managementinformatie).
 • Installatieverantwoordelijkheid.

en de in regie uit te voeren projectmatige werkzaamheden omvattende:

 • Opstellen meerjarenvervangingsplannen.
 • Opstellen (raam)bestek voor vervangingen op basis van de meerjarenvervangingsplannen.
 • Opstellen onderhoudsbestek.
 • Directievoering bestekken.
 • Verlichtingsplannen opstellen (nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen).

In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het areaal van de gemeente Eemnes aan deze opdracht wordt toegevoegd. De opdracht wordt in 2 percelen aanbesteed.
Perceel 1 betreft beheer en onderhoud. Het betreft activiteiten die behoren tot het primair proces. Deze activiteiten lopen continu door en zijn in die zin ook voorspelbaar en vooraf te beprijzen. Het karakter van dit perceel is er een van een inspanningsverplichting
Perceel 2 betreft projectmatige activiteiten. Het zijn in principe éénmalige activiteiten waarbij beleidsmatige keuzes en ontwikkelingen op het gebied van techniek en maatschappij een rol spelen. Hierbij is het van belang dat de opdrachtnemer kennis heeft van de lokale situatie opgedaan in het dagelijks beheer en onderhoud. Projectmatige werkzaamheden worden in overleg bepaald en op basis van vooraf bepaalde tarieven en open begroting wordt de kostprijs bepaald. Dit perceel heeft het karakter van een raamovereenkomst.
De aanbestedende dienst wil een overeenkomst afsluiten met één opdrachtnemer voor de duur van vier jaar met twee mogelijke verlengingen van twee jaar. De maximale doorlooptijd van de opdracht is daarmee acht jaar. De opdrachtgever heeft hiervoor gekozen omdat opdrachtnemer wordt gezien als een verlengstuk van de eigen organisatie en belangrijke sparringpartner ten behoeve van strategische keuzes. Daarnaast
wordt lokale kennis belangrijk geacht voor een kwalitatief goede uitvoering van de werkzaamheden. De geplande ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2021. De voorkeur van de opdrachtgever gaat uit naar een vroegere ingangsdatum.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *