Marktbenadering bruggen en paviljoens IJburg Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktbenadering bruggen en paviljoens IJburg Amsterdam

VO brug 2080 met paviljoens.
Illustratie: © Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is bezig met de ontwikkeling van de tweede fase IJburg. IJburg is een stadsuitbreiding in stadsdeel-oost, welke als eilandenarchipel is en wordt aangelegd in het IJmeer. De tweede fase bestaat uit de eilanden Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland, deze eilanden worden aan de reeds in 2009 ontwikkelde ‘fase 1’ toegevoegd. Op het nieuw opgespoten land zullen circa 7500 woningen verrijzen. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de eilanden wordt de Pampuslaan doorgetrokken waarbij het tracé over een tweetal bruggen loopt. Brug 2060 (werknaam) zal Haveneiland met Centrumeiland verbinden en brug 2080 (werknaam) zal Centrumeiland met Strandeiland verbinden. Verder zullen er rondom de aanlanding van brug 2080 op Strandeiland paviljoens ontwikkeld worden. De paviljoens verhogen de kwaliteit van de ‘entree’
van Strandeiland en vangen tevens het hoogteverschil tussen de toerit van de brug en de lager gelegen kade op.

Met deze marktbenadering is de gemeente Amsterdam op zoek naar eventuele relevante aspecten en voorkeuren omtrent de inkoopstrategie van de bruggen 2060, 2080 en de paviljoens op IJburg. Deze marktbenadering wordt schriftelijk uitgevoerd, de gemeente behoudt de mogelijkheid
om eventuele relevante aspecten verder uit te diepen door de betrokken partijen uit te nodigen voor een gesprek.

Deze marktbenadering is bedoeld voor partijen welke het werk uit kunnen voeren en zodoende ook (verwachten te) kunnen voldoen aan de onderstaande geschiktheidseis:
Kwaliteitscriterium A: de Integrale Uitvoering van een autoverkeer- of spoorbrug, waarbij de hoofddraagconstructie bestaat uit een geïntegreerde staal-betonconstructie en de lengte van het brugdek tenminste 40 meter is.

Bruggen 2060 en 2080 zijn onderdeel van de zelfde ‘bruggen familie’. Dit betekent dat de bruggen uit één hand ontworpen zijn en alle beeldbepalende aspecten overeenkomen. De bruggen bestaan uit een noordelijk en een zuidelijk brugdek voor snel en langzaam verkeer waartussen zich een brugdek met een tram en busbaan bevindt. De bruggen bestaan uit staalbeton constructies, waarbij de stalen constructie-delen en het relatief ranke dek beeldbepalend zijn. Door de mantelbuizen welke opgenomen worden in de brug zullen nutsvoorzieningen worden doorgevoerd. Een deel van deze mantelbuizen wordt uitgevoerd in staal en hangt tussen de constructie onder het brugdek.

De bruggen kunnen “in den droge” worden gebouwd. Het uitgraven van de watergang en het afwerken van de oever binnen de systeemgrenzen is onderdeel van het project.  De paviljoens en de parkeerinrit bevinden zich op Strandeiland. De paviljoens voorzien in het opvangen van het hoogte verschil dat ontstaat tussen de kade en de toerit richting het landhoofd van de brug. De invulling van de paviljoens staat nog niet vast. Er zal in elk geval ruimte ontstaan voor horeca en maatschappelijke functies, eventueel aangevuld met (kleinschalige) retail en kantoorruimte.
De scope van de paviljoens is onderdeel van deze marktconsulatie. Hierbij varieert het opleverniveau van casco, tot volledig afgebouwde paviljoens inclusief maaiveldinrichting en aanverwante. Binnen de huidige plannen zijn de ruwbouw van de paviljoens, de afgewerkte gevels, de maaiveld inrichting en de kadeconstructie en keermuren binnen de systeemgrenzen onderdeel van de scope. De afbouw van de paviljoens inclusief de installatietechniek zal later worden uitgevoerd. Deze keuze is gemaakt omdat er nog geen duidelijkheid is over de invulling en gebruik van de paviljoens terwijl de gemeente wel de ambitie heeft om het gebied direct vanaf oplevering een hoogwaardige uitstraling te geven.
Iets verder het eiland op dient op Strandeiland een onderdoorgang gerealiseerd te worden. Deze onderdoorgang, welke onder de tram/busbaan door gaat, dient als inrit voor een parkeergarage. Omdat deze onderdoorgang in planning gelijk loopt met de bruggen (zowel de inrit als de bruggen dienen gereed te zijn voordat de trambaan wordt aangelegd) en de onderdoorgang zich in de directe
nabijheid van de paviljoens bevindt, is besloten deze inrit bij dit project te betrekken.

De gemeente heeft de voorkeur om de objecten in één contract te bundelen. Deze voorkeur komt voort uit de overlap die de objecten vertonen in ontwerp, planning en of fysieke ruimte. De gemeente verwacht dat het bundelen van de objecten in één contract voordelen oplevert bij het
beheersen van (fysieke) raakvlakken en het verhogen van de efficiëntie, omdat:

  • De bruggen gelijk zijn in opzet/ontwerp en de Gemeente synergie en efficiëntie verwacht in de uitvoeringsmethode en logistiek.
  • Het werkterrein van de paviljoens deels overlapt met brug 2080 wat een groot aantal  raakvlakken oplevert.
  • De planning van de objecten en de belangrijkste afhankelijkheid (het tijdig opleveren van de constructies benodigd ter voorbereiding voor het tramtracé) overlappen en/of zijn gelijk.

Indien de scope behouden blijft, betekent dit een project van forse omvang met bijbehorende risico’s. Tevens zullen in de scope verschillende disciplines gecombineerd zijn zoals; waterbouw, civiele constructies en utiliteitsbouw. De gemeente is geïnteresseerd in de visie van marktpartijen voor wat betreft de gekozen scope en (eventuele) ongewenste aspecten welke ontstaan bij het bundelen van de objecten in één bestek.

Bron: Tenderned 12 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202431

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *