Snelfietsroute Ede – Wageningen, traject Churchillweg – Hoevestein – Aanbestedingsnieuws

Snelfietsroute Ede – Wageningen, traject Churchillweg – Hoevestein

Foto: Pexels.com

Ten behoeve van het verbeteren van de fietsverbinding tussen het centrum van Wageningen, de universiteit en de verbinding richting Ede, worden de Churchillweg en Hoevestein omgevormd van rijbaan met vrij liggende fietspaden naar een fietsstraat. Om dit te bewerkstelligen wordt de bestaande bovengrondse inrichting van deze straten deels opnieuw ingericht. Naast een reconstructie van de bovengrondse inrichting wordt tevens de riolering aangepakt. In de straten Beatrixlaan, Churchillweg, Hoevestein, Kastanjeweg en Plataanweg wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Van het hemelwaterstelsel wordt het grootste gedeelte uitgevoerd in IT-buizen. Ten behoeve van een optimale werking van het stelsel, zullen er aanvullend ook rioolwerkzaamheden plaatsvinden buiten het fietsroute tracé. Het projectgebied beslaat (delen van) de straten Beatrixlaan, Churchillweg, Hoevestein, Kastanjeweg, Plataanweg en Stadsbrink allen te Wageningen.

De werkzaamheden omvatten onder andere het:
– verwijderen/verplaatsen van terreininrichting
– verwijderen van asfalt
– verwijderen van elementenverharding en kantopsluitingen
– verwijderen van groenvoorzieningen
– verwijderen van funderingslagen
– verwijderen van kolken en uitleggers
– verwijderen van putafdekkingen
– uitvoeren van grondwerken
– aanbrengen van inspectieputten en putafdekkingen
– aanbrengen van huisaansluitingen
– aanbrengen van funderingslagen
– aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen
– aanbrengen van asfalt
– aanbrengen van markeringen
– aanbrengen van straatmeubilair
– verplaatsen van openbare verlichting
– treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen
– uitvoeren van werkzaamheden op aanwijzing van de directie

In verband met een subsidieregeling dienen de werkzaamheden buiten uiterlijk eind 2022 gestart te zijn. Uitgangspunt voor de uitvoering is dat het werk aaneengesloten uitgevoerd wordt. De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een nationale procedure met voorafgaande selectie, de zogenaamde niet-openbare procedure. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als gegadigde via Tenderned. Vervolgens zal een voorselectie plaatsvinden. Met deze voorselectie beoogt de aanbestedende dienst drie partijen te selecteren. Nadat de voorselectie heeft plaatsgevonden, zullen de geselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De aanbesteding vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) waarbij de inschrijvingen worden beoordeeld op de volgende gunningscriteria:
1. Prijs
2. Kwaliteit.
Het criterium kwaliteit omvat de volgende onderdelen:
o Omgevingsmanagement
o Bereikbaarheid
o Duurzaamheid

Bron: Tenderned maandag 26 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273488

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *