Manbewaking – Stedelijk Museum Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Manbewaking – Stedelijk Museum Amsterdam

Foto: Pixabay.com

Het Stedelijk Museum Amsterdam (SMA) is het grootste museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving in Nederland. Het tentoonstellingsprogramma varieert van bekende namen en van grote publiekstrekkers tot signalerende
tentoonstellingen van jonge kunstenaars en ontwerpers. In 125 jaar bouwde het SMA een grote reputatie op als platform voor kunstenaars van wereldklasse. De overeenkomst met de huidige opdrachtnemer voor manbewaking loopt af op 1 maart 2023. Deze overeenkomst biedt geen optie meer tot verlenging. De reden om weer een nieuwe raamovereenkomst te sluiten is, omdat SMA gebruik wenst te maken van inhuur manbewaking voor de flexibele schil van beveiliging.

Een veilig en gastvrij Stedelijk Museum daar zet de afdeling beveiliging zich dagelijks voor in. De afdeling beveiliging draagt zorg voor een effectieve en hoogwaardige inrichting, advisering en uitvoering van de veiligheid en beveiliging. De afdeling beveiliging bestaat uit ongeveer 50 beveiligers en medewerkers Service & Veiligheid, 5 teamleiders en 1 hoofd beveiliging. Daarnaast wordt er gewerkt met 3 tot 6 aspirant beveiligers per schooljaar. De afdeling beveiliging maakt onderdeel uit van het team Beveiliging & Publiek, bestaande uit de afdelingen: publieksservice, evenementen en beveiliging. Er wordt gerapporteerd aan de zakelijk directeur.

SMA wil een flexibele schil realiseren van manbewaking aanvullend op haar eigen poule beveiliging medewerkers. Manbewaking gaat puur om de inzet van beveiligers met toezichthoudende diensten. Dit geldt voor zowel reguliere bedrijfsvoeringdiensten als voor evenementen. Binnen deze diensten wordt verwacht dat de beveiligers:
▪ zorgdragen voor een veilige en gastvrije (werk)omgeving en bevorderen van het algemene veiligheidsgevoel;
▪ op juiste wijze anticiperen op potentiële dreigingen, gevaarlijke situaties en calamiteiten en hierover signaleren en rapporteren;
▪ interventie plegen bij afwijkend gedrag;
▪ de huisregels en algemene bezoekersvoorwaarden handhaven.
Naast de reguliere bedrijfsvoeringdiensten kunnen er ook calamiteiten voordoen. Indien nodig, dient dit door een
beveiliger uit de flexibele schil van manbewaking opgelost te worden.

Het doel van de af te sluiten raamovereenkomst is dat de opdrachtnemer die voortvloeit uit deze aanbesteding continuïteit
biedt aan SMA door het leveren van manbewaking voor de flexibele schil. Onderliggend aan dit doel heeft SMA een aantal doelstellingen geformuleerd. Hierbij wordt meegegeven dat SMA bij de uitvoering van de opdracht veel waarde hecht aan haar kernwaarden, te weten: eigenzinnig, toegankelijk, betrokken en verantwoordelijk.

Voor het uitvoeren van de opdracht zal deelnemer rekening moeten houden met de verschillende ruimtes van het museum. Tijdens de schouw krijgen alle geïnteresseerden de mogelijkheid om de locatie te bekijken. SMA organiseert een schouw op donderdag 29 september 2022. Voor zover mogelijk zullen eventuele vragen worden beantwoord. Van de schouw wordt door SMA geen schriftelijk verslag gemaakt. Aan de mondelinge beantwoording van de vragen kunnen geen rechten worden ontleend. SMA adviseert om tijdens de schouw gestelde vragen vervolgens ook schriftelijk te stellen. De antwoorden van de Nota van inlichtingen zijn leidend. Geïnteresseerden die de schouw willen bijwonen, dienen zich conform planning schriftelijk aan te melden via de berichtenmodule van Tenderned. Per geïnteresseerde kunnen maximaal twee personen deelnemen aan de
schouw. De namen en contactgegevens van de personen die namens de geïnteresseerde naar de schouw komen dienen in de aanmelding te worden vermeld. Als blijkt dat er te weinig belangstelling is voor de schouw, kan SMA besluiten deze te annuleren. De geïnteresseerden krijgen dan zo snel mogelijk bericht over de annulering van de schouw. Te schouwen locatie is Stedelijk Museum Amsterdam, Van Baerlestraat 31, 1071 AJ te Amsterdam. De ingang bevindt zich aan de zijkant van het museum. Het is toegestaan om tijdens de schouw aantekeningen te maken. Het is niet toegestaan om foto’s te maken
tijdens de schouw.

De opdrachtgever is van plan om een raamovereenkomst af te sluiten met één ondernemer. De raamovereenkomst krijgt een initiële looptijd van twee jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 maart 2023 en eindigt van rechtswege op 28 februari 2025. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen met één jaar. De geraamde waarde van de raamovereenkomst bedraagt €200.000,- exclusief btw per jaar. SMA beoordeelt de inschrijving op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 25 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273317

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *