Ontwerpteam nieuwbouw Laborijn en bouwteamaannemer (2x EA) – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam nieuwbouw Laborijn en bouwteamaannemer (2x EA)

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet en de Wsw voor de gemeenten Doetinchem en Aalten en de Wsw voor de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek en Bronkhorst door middel van een dienstverleningsovereenkomst.

Ontwerpteam

De opdracht heeft betrekking op ontwerpdiensten t.b.v. de nieuwbouw voor Laborijn. De aanbestedende dienst wil het ontwerp en de realisatie (inclusief onderhoud) op basis van een bouwteam aanbesteden. In deze bouwvorm wordt een aannemer in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwerpopgave. Het ontwerpteam en de aannemer hebben een gezamenlijk opgave om tot een goed maakbaar ontwerp te komen dat past binnen de (budget)kaders gerealiseerd en onderhouden kan worden en een antwoord biedt op de doelstellingen, werkprocessen en eisen van Laborijn. De aanbestedende dienst zoekt in dit verband een bouwteam, bestaande uit:
1. Een Ontwerpteam dat zorgdraagt voor de uitwerking van het bouwkundige en installatietechnisch ontwerp.
2. Een Aannemer die:
a. Deelneemt in het bouwteam en komt met ideeën, voorstellen, suggesties en adviezen die bijdragen een goed maakbaar en goed te onderhouden ontwerp dat past binnen (budget)kaders (hiervoor sluiten aannemer en de aanbestedende dienst een
bouwteamovereenkomst)
b. Zorgdraagt voor de realisatie van de nieuwbouw (bouwkundige en installatietechnische realisatie) en het onderhoud van de nieuwbouw voor een periode van tien jaar na ingebruikname (na succesvolle afronding van de ontwerpfase sluiten aannemer en de aanbestedende dienst hiervoor een aparte realisatie/onderhoudsovereenkomst).

De procedure die in in dit stuk van het artikel beschreven wordt heeft betrekking op het selecteren van het ontwerpteam. Voor het selecteren van de te betrekken aannemer is een aparte gelijktijdige procedure gestart met doorlopen met een separate leidraad. In dit artikel worden beiden behandeld.

De aanbestedende dienst heeft het voornemen met de aanbestedingsprocedure een overeenkomst voor ontwerpdiensten te sluiten met één opdrachtnemer. De bouwkosten voor de nieuwbouw (exclusief grond) zijn geraamd op minimaal €7.000.000,-(exclusief BTW) en maximaal €10.000.000,- (exclusief BTW).  De waarde van de opdracht ontwerpteam wordt geraamd op minimaal €700.000,- (exclusief BTW) en maximaal €1.000.000,- (exclusief BTW). De bedragen zijn indicatief. De aanbestedende dienst is voornemens een overeenkomst voor ontwerpdiensten met één opdrachtnemer af te sluiten. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is uiterlijk januari 2023 en de start van de werkzaamheden uiterlijk per februari 2023. De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese niet-openbare procedure. Uitgangspunt voor gunning is beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bouwteamaannemer

De opdracht heeft betrekking op een (bouwteam)Aannemer t.b.v. de nieuwbouw voor Laborijn. De aanbestedende dienst wil het ontwerp en de realisatie (inclusief onderhoud) op basis van een bouwteam aanbesteden. In deze bouwvorm wordt een aannemer in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwerpopgave. Het bouwteam en de aannemer hebben een gezamenlijk opgave om tot een goed maakbaar ontwerp te komen dat past binnen de (budget)kaders gerealiseerd en onderhouden kan worden en een antwoord biedt op de doelstellingen, werkprocessen en eisen van Laborijn. Laborijn zoekt in dit verband een
Een aannemer die:
a. Deelneemt in het bouwteam en komt met ideeën, voorstellen, suggesties en adviezen die bijdragen een goed maakbaar en goed te onderhouden ontwerp dat past binnen (budget)kaders (hiervoor sluiten aannemer en Laborijn een
bouwteamovereenkomst)
b. Zorgdraagt voor de realisatie van de nieuwbouw (bouwkundige en installatietechnische realisatie) en het onderhoud van de nieuwbouw voor een periode van tien jaar na ingebruikname (na succesvolle afronding van de ontwerpfase sluiten aannemer en de aanbestedende dienst hiervoor een aparte realisatie/onderhoudsovereenkomst).

Vanaf de start van het ontwerptraject vormt  de aannemer samen met het ontwerpteam het bouwteam. De aannemer is specifiek verantwoordelijk voor het uitwerken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en, bij overeenstemming tussen partijen, de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de totstandkoming van de nieuwbouw en vervolgens het onderhouden van het gebouw.
Het nieuwbouwprogramma kent in deze fase nog een bandbreedte (minimaal 5.700 m2 BVO – maximaal 5.950 m2 BVO). Dit komt omdat de effecten van hybride werken en de kantoorbehoefte die hiermee samenhangt nog niet helemaal duidelijk zijn. Als onderdeel van de ontwerpopgave wordt dit verder uitgediept. Het voorwerp van deze aanbesteding bestaat uit twee overeenkomsten die volgordelijk worden verstrekt, namelijk de bouwteamovereenkomst en de aannemingsovereenkomst (UAVgc-2020l).

De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese niet-openbare (NDR: Al die hoofdletters maken een tekst minder leesbaar, de bedoeling ervan was dat je woorden met een hoofdletter kon opzoeken in een begrippenlijst, openbare staat er niet in, dus dat hoeft al sowieso niet met een hoofdletter, tenzij je er een zin mee begint natuurlijk)  procedure. Uitgangspunt voor gunning is beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 13 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267036 Bouwteam en

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267040 Aannemer

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *