Smallingerland gaat vliegveld aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

Smallingerland gaat vliegveld aanbesteden

De gemeente Smallingerland is een aanbestedingstraject gestart zodat vliegveld Drachten uiteindelijk zelfstandig kan worden. Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad van Smallingerland tot verzelfstandiging van vliegveld Drachten. De verzelfstandiging gebeurt op basis van een concessieovereenkomst met de nieuwe exploitant. De aanbesteding van de concessieovereenkomst verloopt via een zogenaamde ‘niet-openbare aanbestedingsprocedure’. Deze procedure start met een openbaar deel waarin de gemeente de aanbesteding algemeen bekend maakt via verschillende media. Iedereen die denkt te voldoen aan de criteria kan zich melden.

Later volgt een niet-openbaar deel waarvoor drie partijen een uitnodiging krijgen.

De procedure kent vanaf aanmelding tot en met gunning drie fasen:

  1. Selectiefase: aanmelden en selecteren
  2. Inschrijvingsfase: uitnodigen tot inschrijving en inschrijven
  3. Beoordelingsfase: beoordelen en gunnen

De aanbesteding start deze week. De sluitingsdatum voor de aanmelding voor de selectiefase is 5 december 2016 voor 12:00 uur. De hele aanbestedingsprocedure loopt naar verwachting tot in het tweede kwartaal van 2017.

Meer informatie staat op www.smallingerland.nl/vliegveld

vliegvelddrachten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *