Sloop en nieuwbouw vrije school Wonnebald Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Sloop en nieuwbouw vrije school Wonnebald Den Haag

Impressie: © Gemeente Den Haag

De vrije school Wonnebald heeft het voornemen vervangende nieuwbouw te realiseren op haar bestaande locatie aan de westzijde van Den Haag: aan de Mozartlaan 187-189 te Den Haag. Het huidige schoolgebouw, waarin tevens een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zijn gehuisvest, is erg verouderd en niet praktisch ingedeeld. De wens is dat in het nieuwe schoolgebouw de verschillende gebruikers en functies meer met elkaar in verbinding komen te staan. De inhoud van het werk is als volgt te omschrijven: de gehele sloop (inclusief asbestsanering) van het bestaande schoolgebouw inclusief bouwrijp maken van het terrein en het voorbereiden, produceren, leveren, in het werk monteren en gebruiksklaar opleveren van de complete bouwkundige werken, inclusief de gebouw gebonden installaties. De bouwkundige werken omvatten alle bouwkundige werkzaamheden en de levering van bijbehorende materialen. De terreinwerkzaamheden (bestrating) maken eveneens deel uit van de bouwkundige werken, evenals onderdelen van de vaste inrichting. De levering van losse inrichting zoals meubels,
smartboards en computerapparatuur valt buiten de aanbesteding. Tot de gebouw gebonden installaties behoren alle W- en E-installaties, de liften en de veiligheidsinstallaties waaronder brandveiligheid detectie en inbraakbeveiliging.

Het ontwerp betreft een compact schoolgebouw met een bruto oppervlak van 2.426 m2. Bestaande groenstructuren rond het perceel worden versterkt en tot op het schoolplein gebracht, waardoor nieuwbouw en schoolplein vanzelfsprekender in de groene- en gebouwde omgeving integreren en/ of opgenomen worden. De begane grond is compact van opbouw. Hier bevinden zich de allerkleinste kinderen met ruimten die direct aan het groene schoolplein verbonden zijn: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en drie kleuterklassen. De entrees van kinderdagverblijf (westzijde), kleuterklassen (zuidzijde) en onderbouw (oostzijde) markeren de zachte en ronde massaopbouw. De buitenruimte vloeit hier als het ware de bouwmassa in. De grote afgeronde luifel geeft de buitenruimte grenzend aan het gebouw een voor het kleine kind beheersbare en omhullende schaal. Ook de gemeenschappelijke aula is op de begane grond gesitueerd. Het toneel van de aula is door een grote pui verbonden met het schoolplein zodat deze zowel voor binnen- als buitengebruik denkbaar is. De teamkamer bevindt zich centraal in het hart van de school en is direct gelegen aan een groene binnentuin (patio).
Op de verdieping bevinden zich de zes onderbouwklassen en het lokaal voor handvaardigheid. De klassen 1 t/m 3 en 4 t/m 6 hebben ieder een gemeenschappelijk leerplein plus een eigen individuele studieruimte. Deze leerpleinen krijgen daglicht doordat ze zijn gelegen aan de binnentuin. Ook de gymzaal bevindt zich op de verdieping. De kleedruimten zijn nog een verdieping hoger gesitueerd, maar wel direct verbonden met de gymzaal door middel van het trappenhuis. De gymzaal kan hierdoor ook
buiten schooltijden extern gebruikt worden. Door de gymzaal krijgt de compacte bouwmassa aan de noordoostzijde een helder hoogteaccent.

Ten behoeve van de realisatie van het werk wordt het door het ontwerpteam vervaardigde ontwerp met STABU-Bestek in de markt gezet met het voornemen een ervaren aannemer te contracteren.  De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een contract waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure. De aanbesteding vindt in twee fasen plaats, de selectie- en de gunningsfase. De aanbesteder, de gemeente Den Haag,  gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige Inschrijving. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd de: “Laagste prijs”. In de gunningsfase zal de mogelijkheid voor een schouw zijn opgenomen en wel op 22 april 2022 10.00.

Bron: Tenderned woensdag 2 februari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251040

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *