Speelruimtes Hendrik-Ido-Ambacht – Aanbestedingsnieuws

Speelruimtes Hendrik-Ido-Ambacht

Foto: Pixabay

In 2020 is door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht het nieuwe Speelruimteplan 2020- 2024 vastgesteld. Hierin zetten we in op een goede mix van verschillend(e) speelaanbod/speelaanleidingen in onze gemeente. Bij de actualisatie is ook eenmalig €290.000,- toegekend om het grootste gedeelte van het achterstallig onderhoud te gaan vervangen in 2022. Het doel is toe te werken naar een breed en divers speelaanbod voor verschillende leeftijdscategorieën.

NDR: Kijk deze aanbesteding kwam natuurlijk te snel na ons artikel kleuterigheid, anders was deze alinea wel anders geschreven. De grap zit hem in het woordje vervangen. Als je achterstallig onderhoud gaat vervangen heb je nog steeds achterstallig onderhoud, dus met het vervangen van achterstallig onderhoud schiet je niets op. Maar wij zijn de beroerdste niet.

In 2020 is door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht het nieuwe Speelruimteplan 2020- 2024 vastgesteld. Hierin gaan we uit van een goede mix van verschillend(e) speelaanbod/speelaanleidingen in onze gemeente. Bij de actualisatie is ook eenmalig €290.000,- toegekend om het grootste gedeelte van het achterstallig onderhoud door vervanging van de speelaanleidingen weg te werken in 2022. Het doel is toe te werken naar een breed en divers speelaanbod voor verschillende leeftijdscategorieën.

De gemeente willen voor de aanpak van het achterstallig onderhoud een contract aangaan met drie opdrachtnemers.
Als gunningscriterium hanteert de gemeente de  ”Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis
van ”Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding” (BPKV). Geïnteresseerden kunnen op basis van de verstrekte informatie een inschrijving in dienen met inachtneming van de eisen en wensen. Veertien speelplekken met achterstallig onderhoud moeten worden aangepakt. Er zijn drie speelplekken die worden samengevoegd tot één speelplek, zodat er dus 12 speelplekken resteren voor de verdeling van de eenmalige €290.000,-. De herinrichtings- en renovatiewerkzaamheden bestaan vooral uit het vervangen of verwijderen van speeltoestellen, het aanbrengen van diverse speelaanleidingen (waaronder ook natuurlijke) en bijbehorende veiligheidsondergronden en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden aan de omgeving zoals afwatering, groen en verhardingen. Van de opdrachtnemer verlangen wij dat zij de gehele uitvoering ter hand nemen. Dit betekent vanaf de werkvoorbereiding (offerte en uitvoeringstekening) tot oplevering (inclusief opleveringsinspectie door Speelplan B.V.). Daarnaast wordt verwacht dat de opdrachtnemer te allen tijde een ontwerp maakt voor de speelplek, het kan zijn dat voor
sommige plekken in overleg met de gemeente twee ontwerpen gemaakt dienen te worden. De minimale eisen aan de uitvoering van de opdracht staan omschreven in het programma van eisen. Het budget per speelplek is het plafondbedrag waarbinnen
het project gerealiseerd moet worden. Deze budgetten zijn opgenomen in de leidraad.

De opdracht is verdeeld in vijf percelen. De beste inschrijving krijgt perceel 1 gegund en zo verder tot perceel 4. Percelen 4 en 5 worden in minicompetitie verdeeld onder de drie winnaars.

NDR: Bij Perceel 1 gaat de aanbesteder helaas in fout (rekenkundig) Wij citeren:

Voor 2022 wordt de verdeling van de projecten als volgt:
– Perceel 1: De inschrijver met de hoogste beoordeling mag voor een bedrag van
€90.000,- de vervanging/renovatie van de speelplekken:
o 65, Koolwijk – €35.000,-
o 100, Koog – €10.000,-
o 38, Klerkskenland – €5.000,-
o 26, Opvliet – €30.000,-
o 10, Emmasingel – €15.000,-

Merk op dat dit moet zijn: Perceel 1: De inschrijver met de hoogste beoordeling mag voor een bedrag van
€95.000,- de vervanging/renovatie van de speelplekken:

Ok, we zijn misschien mierenneu… mevrouw, maar geïnteresseerden  let u even op:

Van de geïnteresseerde wordt een proactieve houding verwacht. Hij dient ons tijdig (d.w.z. uiterlijk op de laatste dag van de termijn voor het stellen van vragen) op de hoogte te stellen van onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten of de aanbestedingsprocedure. Indien de inschrijver dit tijdens de
vragenronde nalaat, verwerpt hij zijn rechten om daar later tegen op te komen. Het risico van niet gestelde vragen komt voor rekening van de inschrijver en kan leiden tot niet ontvankelijkheid bij de rechtbank. Na de nota van inlichtingen wordt verondersteld dat alle documenten helder en eenduidig zijn. Wij van Aanbestedingsnieuws zijn natuurlijk geen potentiële inschrijvers. Via Tenderned zult u melding moeten maken van de rekenfout, ander mis je € 5.000,- omzet.

Om als  inschrijver meer inzicht te krijgen in de opdracht is het natuurlijk mogelijk om de locaties in deze aanbesteding te bezichtigen. Dit kan op eigen gelegenheid. De plekken kunnen gevonden worden via
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1D5f5HzQgnwHu2H_QaFQUbS7bxR88gBM&usp=sharing.

Tenslotte zult u bij de beschrijving van de aanbesteder het woordje omennabij vinden. De correcte schrijfwijze hiervan is om en nabij, onze Vlaamse vrienden gebruiken om en bij. Tenzij we natuurlijk aan de vooravond staan van een voorteken, dan is het omen nabij.

Bron: Tenderned woensdag 2 februari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251113

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *