Croonwolter&dros en Ballast Nedam gaan a73 tunnels renoveren met Tweefasenproces – Aanbestedingsnieuws

Croonwolter&dros en Ballast Nedam gaan a73 tunnels renoveren met Tweefasenproces

Laatst geupdate op februari 8, 2022 door redactie

Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor renovatie van de Roertunnel en de Tunnel Swalmen in de A73 gegund aan een combinatie van Croonwolter&dros en Ballast Nedam. De opdracht is bijzonder vanwege het twee-fasen proces waarmee de markt wordt benaderd. Naast de renovatie wordt de combinatie ook verantwoordelijk voor meerjarig onderhoud en monitoring van de tunnels.

Rijkswaterstaat selecteerde in deze aanbesteding op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Naast prijs focust Rijkswaterstaat op innovatiekracht en de creativiteit van de markt. De combinatie Croonwolter&dros/Ballast Nedam wist zich met name te onderscheiden op het criterium ‘Zo laag mogelijk energieverbruik’. Zo garandeert de combinatie in haar aanbieding een energiereductie van ruim 20% ten opzichte van haar jaarverbruik in 2020.

Het project wordt opgezet volgens het twee-fasen proces dat als onderdeel van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ werd geïntroduceerd. Projectmanager Boreas Zandberg van Rijkswaterstaat:

Toepassing van het twee-fasen proces is een nieuwe ontwikkeling binnen Rijkswaterstaat op het gebied van marktbenadering. Door toepassing hiervan werken we aan doelmatigheid en efficiëntie, wordt de risicoverdeling tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen beter en eerlijker ingericht en dragen we bij aan een gezonde markt en een betere beheersing van het project. Verduurzaming, innovatie en maximaal benutten van de mogelijkheden voor digitalisering spelen daarin een belangrijke rol.’

Het contract is een zogeheten MDCM-contract en bestaat uit de onderdelen Maintain, Design, Construct en Maintain. De opdrachtnemer start eerst met een overgangsperiode van 6 maanden. In deze periode werkt de nieuwe combinatie samen met de huidige onderhoudsaannemer van de tunnels. Het inzicht dat tijdens de overgang en 1e onderhoudsperiode wordt verzameld, is de basis voor het 2e onderdeel (Design), de ontwerpfase van de vervanging en renovatie.

Gedurende het ontwerp en de uitvoering van de vervangings- en renovatiewerkzaamheden (juli/augustus 2023) gaat het onderhoud door. Na afronding van het ‘construct’-deel onderhoudt de combinatie de tunnels nog tot 2027.

Bron: Rijkswaterstaat, 31 januari 2021

NDR

Meer over het TweeFasenproces,  is te vinden in een rapport van Rijkswaterstaat, getiteld: Fundament onder eerlijke afspraken dat heeft als doel te voorkomen dat er wordt gewerkt zonder adequaat risicomanagement van tevoren, maar pas achteraf als de risico’s eenmaal duidelijker bekend zijn dan bij de gunningsfase en er geen adequate beloning meer tegenover staat.

In de visie van de redactie van Aanbestedingsnieuws is het niet zo zeer het risicomanagement op zich maar de consequenties van de onbekende toekomst waarmee iedere aanbesteder en uiteindelijk hierdoor ook elke verkoper aan de overheid geconfronteerd wordt. Dat wordt uitgesteld door de onbekende risico’s pas financiëel te gaan waarderen op het moment dat die over en weer beter in te schatten zijn, zodat retaliatie mogelijk is op een al gedaan bod. Achteraf is het inderdaad heel wat makkelijker toekomst te voorspellen. Zie ook: Weekendspecial: Een kristallen bol is geen oplossing voor aanbesteden en Weekendspecial: Reciprociteit maakt een kristallen bol waardeloos En als het woord “achteraf” je niet echt aanstaat, kun je dat ook een “fase” noemen. Eerder noemde Rijkswaterstaat het al een trechter.

In dat rapport, dat mede is opgesteld door juristen van Stibbe, stelt directeur Sander Dekker van Heijmans Infra

‘In de huidige situatie maken alle inschrijvende partijen al in de aanbestedingsfase een aanbiedingsontwerp en bijbehorende prijs. Dit betekent dat ook de partijen die het werk niet krijgen veel kosten maken voor iets waar ze vervolgens geen “beloning” voor krijgen. In de twee-fasen aanpak gebeurt dat niet meer en dat scheelt transactiekosten en aanbestedingstijd. Bovendien wordt het ontwerp in fase 1 in samenwerking met de opdrachtgever gemaakt. Dat levert een vruchtbare dialoog op en verlaagt het risico op onjuiste inschattingen. Je kunt veel meer aandacht besteden aan het in kaart brengen van risico’s die tijdens het werk een rol spelen. Zo voorkom je veel discussies achteraf.’

Dat is dan weer van de inmiddels beroemde contractfilosofen van Rijkswaterstaat. Een aanbestedingsfilosofisch idee weer, dat op zichzelf weer het risico met zich meedraagt dat bij een al te egalitaristische benadering van bijvoorbeeld de Aanbestedingsrichtlijn, dat elders in de keten gepleit gaat worden voor wezenlijke wijzigingen en/of heraanbestedingen. We hopen er maar het beste van voor de verkeersveiligheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *