Slimme app betekent mogelijk einde schaarste vrachtwagenparkeerplaatsen – Aanbestedingsnieuws

Slimme app betekent mogelijk einde schaarste vrachtwagenparkeerplaatsen

Er is een nieuwe techniek, smart parking, met een app, waarmee het tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen vrijwel voorgoed is opgelost. Door onderlinge afstemming wordt het de chauffeur al tijdens zijn rit duidelijk waar hij kan parkeren. Dat zou een hallelujah momentje moeten zijn. Duur opnieuw asfalt leggen, midden in een geliefd en rijk bebost natuurgebied, om de parkeerplaats uit te breiden is dan helemaal niet meer nodig. Vandaar misschien, dat kamerlid Dijkstra van de VVD vraagt naar deze nieuwe technieken.

Waalwijk is een schrikbeeld van nieuwe parkeergelegenheid die niet eens gebruikt wordt omdat ze te duur zijn. Hoera, de asfaltmachine kan eindelijk uit? Kunnen we met een slimme app de aanleg honderden meters parkeerplaats-asfalt besparen? Dat blijkt echter tegen te vallen. Minister Cora van den Nieuwenhuizen Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat informeert de kamer wel heel summier. Op de vraag naar welke vrachtwagenparkeerplaatsen worden uitgebreid, iets waar de noodzaak dus compleet voor is vervallen, antwoordt ze het equivalent van ja daar ergens, 4 projecten en nog wat uitbreidingen en zo.

Aanbestedingsnieuws is ook wat gaan speuren en vond in elk geval vrachtwagenparkeerplaats opdrachten aan de James Cookweg in Venlo:  https://tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/97856 en een consessie in Tilburg, ook weer 150 parkeerplaatsen voor vrachtwagens https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/37542 en alvast maar aangekondigd in de MIRT van de A67 Leenderheide, een uitbreiding van de vrachtwagenplaats Meelakkers bij Eindhoven.

Dat zijn er al drie. Allemaal overbodig, en helemaal aan het zelfde stuk weg om de ander nog overbodiger te maken. Hup. Ophouden ermee. Nee. Nein. Njet. Inkopen die je niet hoeft te doen, moet je niet doen. Als er nog voorraad genoeg is, dan hoeft er geen uitvraag op TenderNed. Je hoeft de pindakaas niet 10 jaar vooruit te hamsteren. Vanuit organisaties kan daar nogal druk op komen van inkopers, om die dan alsnog in te kopen. Want die bureaustoelen die op vooraad zijn, hebben van die vervelende leuningen en die scheuren snel. Je hebt dan een soort vermogen nodig om professioneel nee te zeggen, tegen je interne klant. Dan zul je altijd zien dat die interne klant van zijn achternaam “Bureaustoelfabrikant” heet. En bovendien zijn het ook de belastingcenten van Aanbestedingsnieuws.

Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Techniek uit Rijnland-Palts lost vrachtwagen parkeerproblematiek op’? 1

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2 Hoeveel parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs de goederencorridors missen er nog in Nederland? Welke zijn reeds gerealiseerd? Welke zijn gepland? Welke zijn nog onder beraad en waar missen nog locaties? Wanneer kan de Kamer een totaaloverzicht ontvangen voor de periode van nu tot 2024?

Antwoord 2 Rekening houdend met een verwachte lichte stijging van het weggoederenvervoer de komende vijf jaren is langs de twee belangrijke internationale goederenvervoercorridors (de oostelijk corridor R’dam – A15 – Duitsland en de zuidoostelijke corridor R’dam – Noord-Brabant – Venlo – Duitsland) een tekort van 2.400 parkeerplekken voor vrachtwagens geprognosticeerd. Het overgrote deel van het internationale goederenvervoer over de weg wordt via deze transportcorridors afgewikkeld. Daarnaast zijn er buiten de genoemde corridors enkele knelpunten, waaronder de Schipholregio. Hierover ontbreken concrete cijfers.

Er zijn concrete uitbreidingsplannen voor ongeveer 800 parkeerplekken langs deze goederencorridors verdeeld over 4 locaties (een nieuwe locatie, drie uitbreidingslocaties). Realisatie ervan is voorzien in de periode ‘20-’22.

1 ) https://www.bvse.de/aktuelles/nachrichten/2085-technik-aus-rheinland-pfalz-loest-lkwparkproblem.html

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ons kenmerk IENW/BSK-2019/184485

Pagina 2 van 2

Inmiddels zijn enkele nieuwe locaties op en rond de corridors geïdentificeerd voor toekomstige ontwikkeling en aanleg van truckparkings en worden er voorbereidingen getroffen deze aan te melden voor een Europese subsidie uit het CEF-fonds. Het is de ambitie van de gezamenlijke corridorpartijen binnen een tijdsbestek van vijf jaar een dekkend netwerk van voldoende beveiligde truckparkings op de genoemde goederenvervoercorridors goederen te realiseren. Een totaaloverzicht kan naar verwachting medio 2020 worden geleverd.

Vraag 3 Kent u de techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van intelligente technologie waardoor meer vrachtwagens op een parkeerplaats kunnen staan? Vindt u het interessant om dergelijke techniek te gebruiken op Nederlandse parkeerplekken om zo de capaciteit drastisch te verho

©Zaz 2016

gen?

Antwoord 3 De bedoelde techniek is bij mijn ministerie bekend. Enige tijd geleden is hierover reeds op ambtelijk niveau contact geweest met betrokkenen in Duitsland. Gezien de verdere doorontwikkeling van de techniek is besloten om dit contact op korte termijn te hernieuwen. Daartoe wordt een bezoek voorbereid waaraan behalve ambtelijke vertegenwoordigers van mijn Ministerie, Rijkswaterstaat en provincies, ook commerciële exploitanten van beveiligde truckparkings zullen deelnemen. Doel is te verkennen wat de mogelijkheden van dit innovatieve concept zijn voor de Nederlandse situatie.

Vraag 4 Kunt u de Kamer voor de begrotingsbehandeling 2020 (oktober 2019) informeren over de mogelijkheden en vereisten om veilige vrachtwagenparkings op redelijke termijn en zo optimaal mogelijk te realiseren?

Antwoord 4 Ja, dit is mogelijk.

Bron: Brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 26 augustus 2019, kenmerk: IENW/BSK-2019/184485 / kamernr. 2019Z15021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *