Slachthuis Haarlem ontwerp gewonnen door BPD – De Nijs – Aanbestedingsnieuws

Slachthuis Haarlem ontwerp gewonnen door BPD – De Nijs

De gemeente Haarlem heeft een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor de verkoop en ontwikkeling van het Slachthuisterrein. De gunningscommissie heeft de inzending van het samenwerkingsverband tussen gebiedsontwikkelaar BPD en bouwbedrijf De Nijs als beste beoordeeld en geconstateerd dat de inzending aan alle door de gemeente gestelde voorwaarden en criteria op het gebied van kwaliteit, proces en financiën voldoet. De gunningscommissie is vol lof over de hoge kwaliteit van het winnende plan.

BPD/De Nijs geeft in haar aanbieding aan dat de realisatie van het popcentrum urgent is en als 1e onderdeel van het project wordt uitgevoerd. Doordat de bouw van het popcentrum als gescheiden bouwopgave is meegegeven in de aanbesteding, kan de realisatie van het popcentrum in het Slachthuis naar voren worden getrokken in de planning. Het plan voor het centrum is tijdens de aanbestedingsprocedure besproken en afgestemd met de toekomstige gebruikers van Stichting Hart en Patronaat. Het plan voor het popcentrum is nu naar volle tevredenheid van beide gebruikers Patronaat en Stichting Hart.

Vanuit het concept ‘Goede Morgen’ realiseert het ontwikkelteam een duurzame plek voor ontmoeting. Er wordt veel aandacht besteed aan waterbergend vermogen. Het water dat niet in het groen infiltreert wordt opgevangen en vastgehouden door een integraal systeem van wadi’s en goten. Op de nieuwe woningen worden zonnepanelen geplaatst waarmee het overgrote deel van de elektriciteitsvraag is gedekt. Door lokale bronnen te gebruiken, zoals warmte- en koudeopslag wordt het gebied op een duurzame manier voorzien van warmte.

In het voortraject heeft BPD/De Nijs al met veel betrokkenen en buurtbewoners gesproken, omdat het samenwerkingsverband goede communicatie en participatie onontbeerlijk vindt in een dergelijk traject. Ook wordt het ontwerp van de openbare ruimte samen met de buurtbewoners nader uitgewerkt, volgens de gemeentelijke wensen en richtlijnen voor burgerparticipatie.

Harm Janssen, regiodirecteur BPD: ”Als trouwe samenwerkingspartner van de gemeente Haarlem staan wij voor een duurzame leefomgeving voor alle Haarlemmers. Geweldig om dit stuk historie nieuw leven te mogen inblazen.” Daniëlle de Nijs, directielid De Nijs: “Dit is een project dat echt bij ons past, een binnenstedelijke ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie/restauratie.”

Bron: Haarlem, 8 november 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *