Kamervragen over jeugdzorg Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Kamervragen over jeugdzorg Noord-Holland

GroenLinks stelt kamervragen over de aanbesteding voor jeugdzorg in Noord-Holland. Kamerlid Lisa Westerveld wil onder meer weten van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  hoe vaak jeugdinstellingen naar de rechter stappen voor of na een aanbesteding. Westerveld vraagt onder meer of de Minister bereid is per direct de constructie aanbesteding ondergeschikt te maken aan de kwaliteit van de zorg.

Ook vraagt zij naar de gevolgen voor kwetsbare jongeren als hun zorginstelling door een aanbesteding de opdracht verliest. De vragen zijn ingediend per 2 november 2018. De vragen zijn evenwel niet terug te vinden via officiële bekendmakingen, omdat de website is vernieuwd. Aanbestedingsnieuws vond de vragen elders terug.

 

1

Bent u bekend met het kort geding dat Jeugdzorginstelling Transferium heeft aangespannen tegen een aantal gemeenten? 1)  Zo ja, wat vindt u van deze situatie?

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/233902/Vader-bezorgd-over-toekomst-jeugdzorginstelling-Deze-plek-is-heilig-voor-ons
https://www.ggznieuws.nl/home/transferium-start-kort-geding-tegen-aanbesteding-jeugdzorg-in-noord-holland-noord/,
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2257023-vader-suicidale-dochter-als-deze-zorg-wegvalt-houd-ik-mijn-hart-vast.html

2

Gebeurt het vaker dat jeugdhulpinstellingen naar de rechter stappen in het proces of na een aanbesteding? Zo ja, hoe vaak en waar?

3

Hoe vaak leidt een aanbesteding  tot een verandering van zorginstelling? Kunt u een inschatting maken van de tijd die jeugdhulpinstellingen besteden aan het aanbestedingsproces?
4

Wat vindt u ervan dat jongeren die vaak meerdere malen zijn weggelopen, zichzelf beschadigen of zelfs suïcidaal zijn door een aanbesteding worden blootgesteld aan een nieuwe omgeving?

5

Bent u het eens met de lector residentiële jeugdzorg, dat continuïteit en stabiliteit onder jongeren met ernstige gedragsproblemen zeer belangrijk is?
(2) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2257023-vader-suicidale-dochter-als-deze-zorg-wegvalt-houd-ik-mijn-hart-vast.html)

6

Wat vindt u ervan dat deze jongeren die zorg van Transferium krijgen geen inspraak hebben over de door hun gewenste zorgaanbieder?

7

Hoe wilt u waarborgen dat er over de lange termijn niet gesleept wordt met jongeren? Kunt u garanderen dat er over een korte termijn niet weer een nieuwe zorgaanbieder wordt aanbesteed?

8

Hoe wilt u waarborgen dat zeer specialistische zorg beschikbaar blijft voor jongeren in de buurt? Wat zijn de gevolgen voor de regiogemeenten die ook zorg inkopen bij Transferium?
9

Wat betekent deze nieuwe aanbesteding in Heerhugowaard concreet voor de reisafstand voor de jongeren en hun familie, aangezien de nieuwe aanbieder alleen gesloten jeugdzorginstellingen buiten de regio kent? Hoe wilt u zorgen dat de zorg in de regio wordt aangeboden, óók voor de meest kwetsbare jongeren? Bent u het met ons eens dat het juist voor hen belangrijk is dat  familie en vrienden hen kunnen bezoeken?

10

Wordt met aanbestedingen in specialistische zorg de continuïteit van het zorgaanbod niet ernstig in gevaar gebracht? Maakt u afspraken met gemeenten over de inkoop van zeer specialistische zorg?

11

Deelt u de mening dat jongeren die met psychische problemen in een instelling opgenomen zijn belangrijker zijn dan marktwerking? Deelt u de mening dat jongeren die het moeilijk hebben nooit ondergeschikt mogen worden aan financiële belangen?

12

Bent u bereid om per direct de constructie van aanbesteding binnen de jeugdzorg ondergeschikt te maken aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg om een stabiele zorgomgeving voor jongeren met zeer complexe problematiek te creëren? Zo nee, waarom niet?

 

©Goran Horvat
source: Pixabay

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *