Personeels- en Salarisadministratie Stg. Plateau Openbaar Onderwijs Assen – Aanbestedingsnieuws

Personeels- en Salarisadministratie Stg. Plateau Openbaar Onderwijs Assen

Foto: Pixabay.com

In de huidige situatie hebben Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen en Stichting Plateau Kinderopvang een
overeenkomst met Dyade voor het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie. Deze overeenkomsten eindigen op 31 december 2024. De financiële administratie voert Plateau integrale Kindcentra zelf uit in Exact Globe. Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen en Stichting Plateau Kinderopvang hebben besloten om het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomsten moeten per 1 januari 2025 ingaan.
Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt per stichting de 0vereenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt per stichting een waakvlamovereenkomst gesloten.

De opdracht betreft het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie voor Plateau integrale Kindcentra bestaande uit Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen en Stichting Plateau Kinderopvang. Inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen. Beide stichtingen worden bestuurd door één directeur bestuurder. Ter ondersteuning van de kindcentra van Plateau is er een Bestuurskantoor waar functionele diensten zijn ingericht op het gebied van HRM, Financiën, ICT, Facilitaire Zaken & Huisvesting, Kwaliteit, Klantcontact en roostering. Een deel van de ondersteunende diensten is eveneens decentraal belegd. De directeur bestuurder wordt tevens ondersteund door het bestuurssecretariaat en een controller.

De gezamenlijke HR-afdeling bestaat uit drie medewerkers, de HR-adviseur Onderwijs, de HR-adviseur Kinderopvang en de Portefeuillehouder HR. Iedere locatie heeft een administratief medewerker (14 personen) die vervangingen invoeren.
De afdeling Financiën bestaat uit drie medewerkers. De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de financiële
verwerking van de salarisadministratie en de taken m.b.t. accountability (o.a. accorderen salarisbetaling).
Er wordt gewerkt met Youforce/RAET (HR), Exact Globe (Financieel) en Spend Cloud Proactive (Factuurstromen)
Kids Admin (Kinderopvang, onder andere voor contractadministratie, facturatie en urenregistratie), Cupella
(Bekwaamheidsdossier en Taakbeleid (alleen voor Onderwijs), Datapas (Capisci).

De looptijd van beide overeenkomsten (Stichting Plateau openbaar onderwijs Assen en Stichting Plateau Kinderopvang) is vastgesteld op negenenzestig maanden. Startdatum implementatie: 1 april 2024, startdatum applicatie operationeel: 1 januari 2025. Einddatum: 31 december 2029 Optiejaren: vijfmaal één optiejaar.

Bron: Tenderned dinsdag 12 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319485

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 december 2023

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *