Sittard-Geleen wil nieuw platform websites – Aanbestedingsnieuws

Sittard-Geleen wil nieuw platform websites

De gemeente Sittard-Geleen wil dit jaar haar website vernieuwen. De gemeente wil graag een gebruiksvriendelijke website die helemaal van deze tijd is en goed te beheren is. De gemeente is op zoek naar een leverancier die een platform implementeert en onderhoud om meerdere websites te beheren. De gemeente start deze aanbesteding om alle partijen de mogelijkheid te bieden om een aanbod uit te brengen. Op dit moment heeft de gemeente drie sites in beheer met twee content management
systemen. De websites zijn niet volledig digitaal toegankelijk en bevatten veel content.

Het doel van de aanbesteding is het op een rechtmatige en doelmatige manier aanbesteden door het sluiten van een overeenkomst met één leverancier die verantwoordelijk is voor het leveren van een platform waarmee de gemeente Sittard-Geleen meerdere toegankelijke websites beheert. De (uitvoerings)eisen zijn in het Programma van Eisen. Dit zijn eisen aan
de uitvoering van de opdracht. De inschrijver dient op het moment van inschrijving en tijdens de looptijd van de overeenkomst te voldoen aan alle eisen. Het niet (kunnen) voldoen aan één van deze eisen, leidt tot uitsluiting van de inschrijving! Het indienen van varianten en/of alternatieve inschrijvingen is niet toegestaan.

Binnen de scope van de opdracht met als deadline 1 maart 2025 vallen:
– Een content management systeem met daarin een vernieuwde website SittardGeleen.nl, Vidar.nl en sittard-geleen.nl/duurzaamwonen/
– Hosting, support, onderhoud en doorontwikkeling voor het platform voor de duur van
de overeenkomst.
Buiten de scope van de opdracht vallen:
– Designontwerp van templates van Sittard-Geleen.nl

De gemeente wil op een eenvoudige wijze nieuwe subsites toevoegen aan het platform. De gemeente is van plan om gemiddeld één subsite per jaar te implementeren op het platform. Geef in het prijzenblad aan of er aanvullende kosten zijn en welke dat eenmalig en structureel zijn. Licht toe hoe subsites worden toegevoegd aan het platform:
A) inclusief de ontwikkeling en implementatie van de vormgeving door inschrijver
B) inclusief ontwikkeling vormgeving door een derde partij.
De inschrijver dient bij inschrijving een separaat voorstel bij te voegen met betrekking tot de aangeboden opties (duidelijke omschrijving en prijs). Dit voorstel zal niet worden meegewogen bij de beoordeling van de gunningscriteria (Prijs en Kwaliteitsaspecten). Opdrachtgever behoudt zich het exclusieve recht voor om al dan niet gebruik te maken van
deze optie(s).

Bron: Tenderned donderdag 6 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338597

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 7 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *