Herbouw zwembad de Schelft Noordwijk – Aanbestedingsnieuws

Herbouw zwembad de Schelft Noordwijk

Impressie: © Gemeente Noordwijk

Het zwembad en sporthal zijn afgebrand op 14 november 2020 en de wens was dat deze beiden weer opgebouwd zouden worden. Deze wens is in een bepaalde mate uitgesteld, namelijk: Het zwembad wordt herbouwd en er wordt ruimte gelaten in het ontwerp zodat er in de toekomst een optie is om een sporthal aan te bouwen.
Het definitief ontwerp wordt ter informatie verstrekt. Dit document is bedoeld om de gegadigden in de gelegenheid te stellen zich te informeren over de eisen die gesteld worden in de gunningsfase. In de gunningsfase zal een technisch ontwerp en
STABU-bestek gedeeld worden.
Zie ook onze eerdere artikelen Aanbesteding bouwteam herbouw De Schelft Noordwijkerhout op komst en Architect herbouw De Schelft Noordwijk

De doelstelling van deze opdracht is het realiseren van de bouwkundige werken voor een zwembad inclusief (casco) verhuurbare ruimte op de verdieping. Deze opdracht gaat in de onderstaande opsomming over de eerste genoemde opdracht.
De locatie van het zwembad en wellicht in de toekomst een sporthal, is op dezelfde locatie als de afgebrande sporthal en zwembad in Noordwijkerhout. De opdracht is in drie opdrachten onderverdeeld. Het bouwkundige deel is één opdracht, de E&W installaties zijn één opdracht en de waterbehandelingsinstallatie is één opdracht. De E&W installaties en het waterbehandelingsdeel vallen buiten de scope van deze opdracht. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– De nadere uitwerking van het Technisch ontwerp naar een uitvoeringsgereed ontwerp;
– Het nadien verrichten van alle bouwkundige en constructieve werkzaamheden;
– Het coördineren van door derden uit te voeren werkzaamheden waaronder de Een W-installaties, de waterzuiveringsinstallatie en diverse directieleveringen.

De gemeente houdt een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (procedure met voorafgaande selectie).
Het werk zal op grond van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs worden aanbesteed. Motivering: Het betreft hier standaardwerkzaamheden, die eenduidig en gedetailleerd in bestekken met onderliggende tekeningen worden vastgelegd. Het onderscheidend vermogen voor de aannemer bevindt zich derhalve op de prijs.

Bron: Tenderned donderdag 6 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338582

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 7 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *