SFT niet blij met inkoopeis voor bedrijfsoordeel taxivervoer – Aanbestedingsnieuws

SFT niet blij met inkoopeis voor bedrijfsoordeel taxivervoer

EINDHOVEN Van onze redactie – Het Sociaal Fonds Taxi, verantwoordelijk voor de Taxi-CAO is “niet blij” met de eisen aan het bedrijfsoordeel die overheidsinkopers stellen aan vervoerders. Sociaal Fonds Taxi controleert elk taxibedrijf dat personeel in dienst heeft minimaal een keer in de 3 jaar. Afhankelijk van het predikaat van het bedrijf, zal het vaker of juist minder vaak gecontroleerd worden:

Dat systeem wordt nu doorkruist als ondernemingen een bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi nodig hebben, dat hooguit twee jaar oud mag zijn. Dat betekent dat het Sociaal Fonds Taxi vaker zou moeten controleren, opdat aangesloten taxi-ondernemingen opdrachten kunnen winnen.

Zo liep Connexxion liep enkele maanden geleden een vervoersopdracht voor het vervoeren van leerlingen, bijna mis omdat het bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi (SFT) inzake de cao-naleving ouder dan twee jaar was. Bij het leerlingenvervoer in drie Gelderse gemeenten, met bijna dezelfde eis en hetzelfde bedrijfsoordeel, gaat de gunning gewoon door. Taxi-onderneming Willemsen De Koning stelde dat Connexxion moest worden uitgesloten, omdat het bedrijfsoordeel ouder dan twee jaar was.

Connexxion heeft bij die aanbesteding, die voor de rechter is gekomen, per e-mail een aanvullende verklaring afgelegd, in de vorm van een bedrijfsoordeel van het SFT over de periode april 2015 tot en met maart 2016 gedateerd 6 juli 2016. Willemsen-de Koning heeft hier bezwaar tegen gemaakt en verzocht de productie buiten beschouwing te laten, omdat het stuk te laat is ingediend.

De gemeenten en Connexxion meenden dat uit de door Connexxion overgelegde verklaringen van het SFT van 25 november 2013, 17 juli 2015 en 19 april 2016 volgt dat Connexxion voldoet aan de onderhavige door de gemeenten gestelde geschiktheidseis, zodat van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure geen sprake kan zijn. De rechter oordeelde dat in de aanbesteding werd gevraagd om een verklaring en niet om een oordeel. Doordat het SFT ook een latere verklaring heeft aangeleverd kon Connexxion niet op die grond worden uitgesloten van deelname.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:4816

Vastgesteld kan worden dat de geschiktheidseis van beroepsbekwaamheid zoals opgenomen in paragraaf 3.3., vierde bullet, zo is geformuleerd dat daarin wordt gevraagd om een verklaring en niet specifiek om een bedrijfsoordeel.

[…]

Een normaal oplettende en goed geïnformeerde inschrijver zal de geschiktheidseis van beroepsbekwaamheid zoals geformuleerd in paragraaf 3.3, vierde bullet, dan ook overeenkomstig de gebruikte bewoordingen zo moeten lezen dat indien het SFT een verklaring heeft afgegeven met daarin een voldoende, er wordt voldaan aan de gestelde eis, mits de verklaring niet ouder is dan twee jaar gerekend vanaf 21 april 2016.

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/uitleg-toepassing-geschiktheidseis-week-36

Bron: Sociaal Fonds Taxi, 20 september 2016

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *