Server- en storage infrastructuur gemeente Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Server- en storage infrastructuur gemeente Gorinchem

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Gorinchem wil de bestaande server- en storage infrastructuur vernieuwen. Deze staat verspreid over meerdere locaties. Om invulling te geven aan deze opdracht zoekt de gemeente niet alleen een leverancier van componenten maar met name een partij die daadwerkelijk met de gemeente de nieuwe omgeving gaat inrichten, de migratie van oud naar nieuw vorm kan geven en daarna ondersteuning verleent op het vlak van support, onderhoud en beheer.

De opdrachtgevers vragen u om in uw aanbieding ook inzage te geven met welke software (met name versies) u de
infrastructuur zou willen opbouwen, met daarbij inzage in de bijbehorende licensering en kosten van een en ander.
Opdrachtgevers wegen de prijs daarvan mee in de beoordeling. Dit wordt gedaan omdat uw keuze op het vlak van hardware allerlei gevolgen kan hebben voor de kosten die de gemeente moet maken voor software. Echter: de gemeente verplicht zich daarmee niet noodzakelijkerwijs om deze software(licenties) daadwerkelijk bij u af te nemen. Het vertrekpunt is ook geen ‘green field’. De gemeente heeft al licenties en rechten die vermoedelijk geheel of gedeeltelijk opnieuw kunnen worden gebruikt. U mag in uw aanbieding gebruik maken van de licenties en rechten (zoals looptijden) die de gemeente op dit moment heeft. Het betreft Vmware-, Citrix- en Microsoftserver-licenties.

Binnen de scope van de opdracht vallen onderstaande zaken:
• Vervangen en inrichten Servers / Hypervisors
• Vervangen Storage infrastructuur (huidige brocades)
• Leveren van een backupvoorziening
• Vervangen van de fiber switches
• Zorgen voor gedegen redundantie binnen de high available oplossing
• Inrichten virtualisatie
• Zorgen voor een goede (initiële) beveiliging
• Migratie toepassingen en data van oud naar nieuw
• Inrichten backup regime
• Afvoeren / verwijderen alle overbodig geworden zaken (incl. grondige schoning data)
• Inrichten en daarna leveren van service, support en advies

Optioneel in de opdracht is:
• Het organiseren / leveren van specifieke softwarelicenties

De gemeente Gorinchem heeft verschillende eigen serverruimtes in gebruik. De nieuwe infrastructuur moet gebruik maken van de bestaande serverruimte in het stadhuis te Gorinchem. Daarnaast wordt wederom een tweede datacenter gebruikt. Bij voorkeur is dit de reeds bestaande in Dataplace te Alblasserdam.

De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De aanbesteding zal leiden tot een overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht. De voorgenomen ingangsdatum van de overeenkomst is 29 september 2022 of eerder indien
mogelijk, voor de duur van vier jaar. De aanbestedende dienst kan eenzijdig de overeenkomst tweemaal , onder gelijkblijvende condities,  verlengen met een periode van één jaar. Indien de gemeente Gorinchem behoefte heeft aan nieuwe leveringen, kan de gemeente de benodigde componenten (hardware, software, licenties) voor uitbreiding op een rechtmatige wijze aanschaffen binnen deze overeenkomst. Inschrijver wordt in dat geval ook verantwoordelijk voor het (kunnen leveren van) het daaruit voortvloeiende beheer. De geschatte opdrachtwaarde voor de komende vier jaar wordt geschat op €600.000,- excl. btw. De gunning van deze aanbesteding zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving – beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 13 juli 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267092

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *