Ingenieursdiensten civieltechnische kunstwerken – Zuidplas – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten civieltechnische kunstwerken – Zuidplas

De gemeente Zuidplas bestaat uit de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen. Op dit moment telt de gemeente ruim 45.000 inwoners. De komende jaren zal de gemeente Zuidplas verder groeien door een geleidelijke ontwikkeling van nieuwbouw en bedrijvigheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in of in de nabijheid van de dorpskernen. Daarbij behoort het gehele areaal aan Civieltechnische kunstwerken.

De aanbestedende dienst wil één marktpartij (ingenieursbureau) contracteren door middel van het afsluiten van een
raamovereenkomst voor het verzorgen van de volgende ingenieursdiensten:
– Het eenmalig opstellen van een RAW bestek voor het klein- en groot onderhoud;
– Het eenmalig begeleiden van de aanbesteding van het RAW contract;
– Het uitvragen en verzorgen van diverse deelopdrachten binnen het RAW contract;
– Het verzorgen van Directie & Toezicht op het RAW contract;
– Het uitvoeren van technische inspecties van Civieltechnische kunstwerken;
– Het uitvoeren van nadere onderzoeken;
– Het verwerken van de data van de inspecties in Obsurv en het actualiseren van de paspoorten van de objecten;
– Het eenmalig opstellen van een meerjarige onderhoudsbegroting.

De raamovereenkomst wordt in eerste instantie afgesloten voor de duur van één jaar, met een maximale looptijd van zes jaar. Hieronder een uiteenzetting van de verschillende periodes binnen de raamovereenkomst. De totale periode van zes jaar is onder te verdelen in:
– Jaar 1 startjaar, proefjaar;
– Jaar 2,3,4 basisperiode overeenkomst;
– Jaar 5 eerste optionele verlenging
– Jaar 6 tweede optionele verlenging.

De aanbesteder heeft gekozen voor een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure is vanaf aanmelding tot en met gunning onderverdeeld in twee fasen:
• De selectiefase: aanmelden en selecteren;
• De inschrijvingsfase: informeren, inschrijven, beoordelen en gunnen.

De Opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan. Om te bepalen welke inschrijver de EMVI heeft gedaan worden de inschrijvingen beoordeeld op de onderstaande gunningscriteria, welke in de nog te publiceren inschrijvingsleidraad verder worden uitgewerkt:
• Prijs ( de inschrijfprijs van de aanbesteding);
• Werkwijze en aanpak van de opdracht;
• Samenwerking met de opdrachtgever;
• Kennis en ervaring projectteam.

Bron: Tenderned 13  juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267070

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *