Doelgroepenvervoer Werkbedrijf De Binnenbaan B.V. – Aanbestedingsnieuws

Doelgroepenvervoer Werkbedrijf De Binnenbaan B.V.

©ZAZ

De opdrachtgever is een organisatie die is ontstaan uit Sociaal Werkbedrijf DSW, de medewerkers re-integratie en activering van de gemeente Zoetermeer en accountmanagers van het Werkgeversservicepunt. Opdrachtgever is een werkbedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid biedt en werkgevers adviseert. De organisatie werkt samen met het onderwijs en ondernemers om werkzoekenden te ontwikkelen en te matchen op werk. Opdrachtgever werkt in groepen bij verschillende ondernemers op locatie, en tevens vervult zij ook individuele vacatures in de regio. In Bleiswijk, Rijswijk, Voorburg en Zoetermeer beschikt opdrachtgever over eigen productielocaties.

Op dit moment zijn er veertig medewerkers van opdrachtgever aangewezen op doelgroepenvervoer om van hun huisadressen naar de diverse werklocaties van opdrachtgever te geraken. Doordat de huidige contractperiode afloopt, is gekozen om de dienstverlening opnieuw Europees aan te besteden. Onder deze veertig  medewerkers bevinden zich twee re-integranten. De re-integranten hebben andere werktijden en kunnen maar op één moment van de dag vervoerd worden met het groepsvervoer. Het andere dagdeel moeten zij individueel vervoerd worden.

Het aantal re-integranten en medewerkers kan fluctueren maar er kan van tevoren geen accurate schatting van gemaakt worden. Er is geen afnamegarantie voor de dienstverlening. De re-integranten hebben afwijkende werktijden ten opzichte van de andere werknemers en zijn slecht ter been. Daarnaast dragen andere medewerkers ook bijzonderheden met zich mee. Inschrijver dient bij uitvoeringen van de werkzaamheden rekening te houden met de bijzonderheden van medewerkers zoals benoemd in de aanbestedingsdocumenten. Hiervoor is opdrachtgever op zoek naar een inschrijver die voldoet aan de door opdrachtgever gestelde eisen en die ook in een zo groot mogelijke mate voorziet in het tegemoetkomen aan de wensen gesteld door de opdrachtgever.

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om het aantal te vervoeren medewerkers aan te passen al gelang naar de veranderende behoefte. In het geval van een afwijking groter dan 20% op het aantal medewerkers dat gebruik maakt van woon-werk vervoer zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten, treden de opdrachtgever en inschrijver in overleg over de te hanteren tarieven.

De geschatte totaalomvang van de Opdracht is €800.000,-. De geschatte waarde van de opdracht op jaarbasis is €200.000,-. Deze geschatte waarde van de dienstverlening is gebaseerd op het huidige contract, een toename van het aantal medewerkers en de dieseltoeslag. De opdrachtgever heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor een
periode van één jaar.  De overeenkomst kan eenzijdig door opdrachtgever driemaal optioneel worden verlengd voor de duur
van één jaar. – De overeenkomst moet ingaan per 01 januari 2023. De aanbesteder volgt in deze opdracht de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen én kwalitatief gezien de beste inschrijving heeft gedaan. De gunning wordt bepaald aan de hand van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 13 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267083

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *