Serra: geen lijn in jurisprudentie motivering bij laagste prijs – Aanbestedingsnieuws

Serra: geen lijn in jurisprudentie motivering bij laagste prijs

Advocaat Aanbestedingsrecht Anita Serra, heeft een blog geschreven over de motivering van de gunningsbeslissing bij de laagste prijs.  Daarin concludeert zij aan de hand van meerdere, aan elkaar tegengestelde uitspraken, dat er geen lijn zit in de beantwoording van de vraag of ook bij laagste prijs aanbestedingen, de prijs bekend moet worden gemaakt.

Anita Serra is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en staatssteunrecht. Anita ondersteunt voornamelijk overheden bij de toepassing van de aanbestedingsregels.

In een uitspraak  van de voorzieningenrechter in Arnhem (ECLI:NL:RBARN:2010:BO9051) werd nog geoordeeld dat de prijs zelf behoort tot de kenmerken en voordelen als bedoeld in artikel 2.130 (destijds artikel 6 Wira jo. artikel 41 Bao). De prijs moest beken

©Free-Photos; Pixabay 2018

d gemaakt worden vanwege de motiveringsplicht en omwille van effectieve rechtsbescherming.

Volgens ECLI:NL:RBROT:2018:7960) precies andersom, concludeert Serra. Daar stelt de rechter dat de prijs juist níet bekend hoeft te worden gemaakt, mede omdat de prijs bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat.

Zie verder de blog van Anita Serra:

Gunningsbeslissing: prijs van de winnaar bekendmaken?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *