“Semipermanente huisvesting IKC CADANS” Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

“Semipermanente huisvesting IKC CADANS” Lansingerland

Tekening: © Gemeente Lansingerland

In 2022 is de school IKC Cadans gestart in een schoolgebouw bij een andere school in Lansingerland. Vanaf de zomer van 2024 moeten zij verhuizen naar semipermanente huisvesting op Hoge Land in Berkel en Rodenrijs. De opdracht in deze aanbesteding van de gemeente Lansingerland betreft het bouwen van semipermanente huisvesting in Berkel en Rodenrijs. Het werk betreft zowel bouwkundige als installatietechnische werkzaamheden voor het realiseren van semipermanente huisvesting van 804m2 BVO (twee bouwlagen) voor 120 leerlingen in Berkel en Rodenrijs. Tot de opdracht behoort ook het bouwrijp maken van de locatie tot en met de oplevering van het bouwwerk. Het gebouw moet gerealiseerd worden conform kwaliteitseis ENG (Energie Neutrale Gebouw) en frisse scholen B. Zie voor verdere eisen het bestek. De te sluiten overeenkomst treedt in werking na ondertekening van de overeenkomst en loopt tot en met 16 juli 2024, zijnde einde werk. Gelet op de samenhang en de benodigde afstemming tussen de genoemde disciplines heeft het de voorkeur van de gemeente Lansingerland de uitvoering van de opdracht in één hand te houden. De partij die de opdracht verkrijgt is dan enig aanspreekpunt voor de gemeente en deze partij is verantwoordelijk voor de aansturing van de eventueel door deze partij in te schakelen onderaannemers. Voor de gemeente wordt het project hiermee het beste beheersbaar. Voor zover dit uit de aanmelding als gegadigde nog niet blijkt, dient de gegadigde uiterlijk bij het sluiten van de beoogde aannemingsovereenkomst een opgave te hebben gedaan van de door gegadigde in te schakelen en door de gemeente goedgekeurde partij(en) voor de technische installaties c.q. de bouwkundige werken.

Bron: Tenderned woensdag 20 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320737

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *