Headless CMS – Avans Hogeschool Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Headless CMS – Avans Hogeschool Tilburg

Foto: Avans Hogeschool Tilburg

Eén van de ondersteunende diensteenheden van Avans is de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS). DMCS is het organisatieonderdeel waarin de overeenkomst voor een Headless CMS binnen zal vallen. De diensteenheid DMCS bestaat o.a. uit teams Marketing & communicatie die verantwoordelijk zijn voor de zichtbaarheid van Avans en het versterken en beschermen van de reputatie. Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer voor de levering van een SaaS-gebaseerd Headless Content Management Systeem (CMS) voor meerdere websites van Avans. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de inschrijving met beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht. Avans wenst te benadrukken dat gezocht wordt naar een opdrachtnemer die zelf het SaaS-gebaseerd Headless CMS levert. Er wordt niet gezocht naar een tussenpersoon of agency die het SaaS-gebaseerd Headless CMS via een andere partij aanbiedt.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
“De levering van een SaaS gebaseerd Headless CMS om de digitale content voor web- en mobiele applicaties te ontwikkelen en te beheren, ten behoeve van informatievoorziening voor alle doelgroepen van Avans.”

Binnen de scopevan de opdracht valt:
• Documentatie beschikbaar stellen voor de initiële inrichting en configuratie van het CMS wat implementatie door interne developers van Avans mogelijk maakt;
• Documentatie beschikbaar stellen voor koppeling met Avans systemen
• Het uitvoeren en onderhouden van een SLA.

De websites waarvan de content ontworpen, gebouwd en beheerd zal worden in het Headless CMS betreffen:
• Avans: www.avans.nl
• Avans Academie Associate degrees: www.avansacademie.nl
• Associate degrees Academie: www.ad-academie.nl
Het staat (onderdelen van) Avans vrij om eventuele nieuwe en/of andere websites via andere kanalen te ontwerpen en beheren.

Naast het leveren van het Headless CMS vraagt Avans van opdrachtnemer om de gebruikers van het Headless CMS te trainen voor het gebruik hiervan. Het betreft hier o.a. de redacteuren, content managers en functioneel beheerders. Er zal na het ingaan van de overeenkomst, binnen de eerste twee maanden, een training gegeven worden aan de gebruikers. Tijdens de looptijd van de overeenkomst kan er op aanvraag gebruik gemaakt worden van trainingen.

De te sluiten overeenkomst gaat in op 1 mei 2024 en heeft een basisduur van drie jaar. Avans heeft het recht deze basisduur van de overeenkomst vijfmaal te verlengen met een periode van maximaal twaalf maanden.

Bron: Tenderned woensdag 20 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/320493

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *