Selectie samenwerkingspartner collectieve warmtevoorziening Heechterp Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Selectie samenwerkingspartner collectieve warmtevoorziening Heechterp Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil haar gebouwde omgeving verduurzamen onder meer door middel van duurzame warmtenetten. Een van de locaties waar de ontwikkeling van een warmtenet prioriteit heeft is de buurt en herstructureringslocatie Heechterp in Oost -Leeuwarden. Woningcorporatie Elkien heeft hier een forse sloop-nieuwbouw opgave en koos een collectief warmtenetconcept als voorkeursoptie voor de verwarming van haar woningen. . De gemeente wenst enerzijds Elkien bij te staan in het halen van haar planning en daarnaast haar eigen rol te nemen in de ontwikkeling van dit warmtenet, met blik op de toekomstige marktordening van meer publiek eigenaarschap. Naast het bezit van Elkien, wenst de gemeente ook particuliere bewoners in het gebied te betrekken in de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Gezien de omvang, complexiteit, doorlooptijd en het belang van deze opgave zijn wij op zoek naar een gecommitteerde partner die met ons een ontwikkelplan wil uitwerken voor een collectieve warmtevoorziening en samen met de gemeente een integraal warmtebedrijf wil oprichten om dit plan uit te voeren. De gemeente zal een samenwerkingspartner selecteren die ervaring, kwaliteit en visie toont. De gemeente doet dus geen traditionele selectie op basis van een plan en een prijs.

De gemeente vraagt van u een visie op de samenwerking en een visie op de ontwikkelopgave die na de selectieprocedure, gezamenlijk met de gemeente, verder wordt uitgewerkt.  Samen met u werkt de gemeente, na selectie, de ingediende visie uit tot een plan en kan de gemeente de visie en het plan aanscherpen en optimaliseren waardoor de mogelijkheid ontstaat om aan beide kanten meerwaarde te creëren, zowel op gebied van de samenwerkingsstructuur als het projectontwerp.

De uitwerking van de plannen kan, in het geval van een positief resultaat van het proces en instemming op bestuurlijk niveau, tevens leiden tot het oprichten van een warmtebedrijf ten behoeve van de exploitatie van het warmtenet in Heechterp.  Op basis van het plan brengt dit warmtebedrijf, waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn, een passende aanbieding uit aan bewoners en Elkien ten behoeve van het aansluiten op het warmtenet.

De selectieprocedure is een openbare procedure. De selectieprocedure kent twee stappen.

1: Inschrijving en indiening
De gemeente vraagt uw beknopte visie op de samenwerking en het proces, de ontwikkeling en de teamsamenstelling. Deze mag kort en kernachtig omschreven worden, in een document met een vrije opmaak, maar met maximaal 3.000 woorden.

2: Beoordeling
Het doel van Stap 2 is de selectie van één gegadigde op basis van de beoordelingscriteria. Aangeleverde schriftelijke informatie wordt beoordeeld aan de hand van vijf beoordelingscriteria, waarbij per beoordelingscriterium is aangegeven wat het relatieve gewicht hiervan is en hoeveel punten kunnen worden gescoord.

Bron: Tenderned woensdag 9 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307100

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *