Levering brandstoffen (HVO-100) gemeente Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Levering brandstoffen (HVO-100) gemeente Zoetermeer

Foto: Google Streetview

De gemeente Zoetermeer beschikt op de locatie van de afdeling Afvalinzameling over een tankeiland voor diesel waar gemeentelijke voertuigen en werkmaterieel per jaar in totaal circa 180.000 liter diesel afnemen. De diesel wordt binnen de huidige raamovereenkomst door de huidige opdrachtnemer ‘in bulk’ geleverd in een ondergrondse tank. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor tijdige en voldoende leveringen. Het verwachte aantal liters bedraagt c.a. 180.000 per jaar. De gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert de gemeente de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op 225.000 liter per jaar. Deze cijfers geven een indicatie van de te verwachten totale afname, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie tot wederzijdse verlenging van tweemaal één jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 november 2023.

De te leveren HVO-100 dient geproduceerd te worden uit 100% hernieuwbare grondstoffen. Het toepassen van grondstoffen uit de voedselketen is niet toegestaan. De productie en verwerving van grondstoffen voldoen aan de Richtlijn Hernieuwbare Energie van de Europese Unie (Renewable Energy Directive, RED). Het voldoen aan deze eis dient bij inschrijving en daarna op elk verzoek van de opdrachtgever aangetoond te worden doormiddel van het overleggen van een ISCC certificaat (International Sustainability and Carbon Certification). Inschrijver garandeert dat er in de betreffende HVO100 geen palmolie is verwerkt.
Inschrijver garandeert dat de betreffende HVO100 is vervaardigd uit uitsluitend restproducten en dat hiervoor geen (landbouw-)grond primair voor wordt gebruikt. Overige eisen zijn opgenomen in de specificaties bij deze aanbesteding.

Er is gekozen voor de openbare procedure, omdat naar verwachting het aantal inschrijvende partijen laag is en de administratieve lasten om in te schrijven laag zijn. Na de opening van de inschrijvingen worden de inschrijvingen beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium laagste prijs.

Bron: Tenderned woensdag 9 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/306957

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *