selectie ontwerpteam Museum Prinsenhof Delft – Aanbestedingsnieuws

selectie ontwerpteam Museum Prinsenhof Delft

Het Museum Prinsenhof Delft, ook wel MPD,  is een museum van nationale betekenis en met een internationaal publieksbereik. De kwaliteit
van de tentoonstellingen is de afgelopen jaren sterk gestegen en daarmee ook de bezoekersaantallen. Het is hèt stedelijk kunst- en cultuurhistorisch museum van Delft. Het MPD is gehuistvest in het voormalige Sint-Agathakloostercomplex dat onderdeel uitmaakt van de ‘Top 100 van de Nederlandse monumenten’ zoals vastgelegd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het gebouw is eigendom van de gemeente Delft en dringend toe aan functionele en technische verbeteringen om toekomstbestendig te zijn. Het gebouw en de technische voorzieningen behoeven aanpassingen (op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en klimaat). In samenspraak met onder andere het MPD ontwikkelt de gemeente momenteel een “Programma van Eisen” ten behoeven van de noodzakelijke en gewenste aanpassingen.

Het huidige complex omvat circa 5.000 m2. Door onder andere de verbetering van de klimatologische condities van de bestaande ruimten en de routing zal het huidige aantal vierkante meters tentoonstellingsruimte vergroot worden. Uitbreiding in de vorm van nieuwbouw is beperkt mogelijk. De positie van de hoofdentree, de zichtbaarheid van het museum vanuit de binnenstad en de contact- en oriëntatiemogelijkheden vanuit het gebouw met directe omgeving behoeven eveneens verbetering. De gemeente Delft begint door middel van deze aanbestedingsprocedure met het contracteren van een ‘Total Engineer’. Hiermee worden de benodigde ontwerpende adviseurs gecontracteerd. De aan te besteden opdracht omvat het vervaardigen van een integraal Voorlopig Ontwerp (VO) en een integraal Definitief Ontwerp (DO) voor de Restauratie, Renovatie en casco-aanpassingen aan het kloostercomplex.  (inclusief uitbreidingen) van circa 5.000 m2 bvo. De ontwerpopgave Prinsenhof Delft omvat niet alleen het
kloostercomplex maar eveneens de tuin(en) en het Sint Agathaplein. Deze maken geen onderdeel uit van de Total Engineer-opdracht die nu wordt aanbesteed. Gezien de locatie dient er rekening gehouden te worden met archeologische resten in de bodem.

De Total Engineer zal op grond van de Total Engineer-overeenkomst verplicht zijn om een integraal ontwerp voor het project Museum Prinsenhof Delft op te stellen en bijbehorende advieswerkzaamheden te verrichten, aangaande de volgende disciplines:

  • architectuur en ontwerpcoördinatie;
  • technische installaties;
  • bouwfysica en duurzaamheid;
  • brandveiligheid;
  • constructies;
  • kostendeskundigheid.

De Aanbestedende Dienst zal naast de Total Engineer separaat (in neven-opdrachtneming) contracteren een interieurarchitect, een tuinarchitect en
een adviseur museale beveiliging. Laatstgenoemde opdrachtnemers zullen tezamen met de Total Engineer deelnemen in het ontwerpteam. De verdeling van werkzaamheden tussen de Total Engineer en de overige in te schakelen adviseurs zal worden vastgelegd in een DNR-kruisjeslijst, die in de gunningfase samen met de uitnodiging tot inschrijving ter beschikking zal worden gesteld.

Bron: Tenderned 3 juni 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/196718

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *