Selectie ontwerp- en realisatiepartner ‘De Geelvinck’ Heemskerk – Aanbestedingsnieuws

Selectie ontwerp- en realisatiepartner ‘De Geelvinck’ Heemskerk

Illustratie: © Woonopmaat

Woonopmaat is al sinds haar ontstaan actief in de noordelijke IJmond. De organisatie is ontstaan uit de fusie tussen Woonfederatie Heemskerk en Kennemer Wooncombinatie. Woonopmaat beheerde in haar beginperiode de woningen van Patrimonium regio Heemskerk. Later heeft Woonopmaat deze woningen overgenomen. Woonfederatie Heemskerk en Kennemer Wooncombinatie zijn uit kleinere woningbouwverenigingen ontstaan. Deze vonden hun oorsprong meestal in de jaren vijftig, de periode waarin de sociale woningbouw in Heemskerk en Beverwijk een vlucht nam, als gevolg van de groei van de Hoogovens (het tegenwoordige Tata Steel). Woonopmaat is altijd erg verbonden geweest met Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee. Woonopmaat is voornemens om achtentwintig grondgebonden ééngezinswoningen en vierenveertig appartementen te
realis

De Europese Commissie is van mening dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht moeten vallen en stapt vermoedelijk voor een uitspraak naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Nederlandse overheid en Aedes zijn van mening dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Woonopmaat volgt deze lijn en stelt zich op het standpunt geen aanbestedende dienst te zijn. Op deze opdracht is de aanbestedingswet- en regelgeving dus niet van toepassing. Wel vindt deze uitvraag plaats in lijn om met ons inkoopbeleid, waarmee Woonopmaat haar inkoop op professionele en transparante wijze vormgeeft.

Op basis van gemaakte afspraken met de Gemeente Heemskerk is de ontwikkellocatie aan de Cornelis Geelvinckstraat
daarom aangewezen voor de bouw van achtentwintig duurzame sociale huur ééngezinswoningen en vierenveertig sociale huurappartementen verdeeld over twee woontorens. Woonopmaat wil het ontwerp, de realisatie en mogelijk het onderhoud van deze woningen uitbesteden. De gemeente zal het bijbehorende openbare gebied realiseren. De opdracht ziet globaal op de volgende werkzaamheden:
o Het (circulair) slopen van de bestaande opstallen.
o Afstemming met Gemeente Heemskerk voor bouw- en woonrijp maken.
o Het ontwerpen en bouwen van duurzame ééngezinswoningen en appartementen.
Met dit project dienen de volgende projectresultaten te worden behaald:
1. Het realiseren van de (circulaire) sloop en nieuwbouw, uiterlijk vóór 1 oktober 2025;
2. Het binnen budget en overeenkomstig vigerende regelgeving ‘kant en klaar’ ontwikkelen en realiseren van de nieuwbouw. Uitgangspunt is dat er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met TCO;
3. Op toekomstbestendige wijze realiseren van de nieuwbouw;
4. Optimaal omgevingsmanagement.

De gevolgde procedure is opgebouwd uit twee fases, een selectiefase en een inschrijvingsfase. In de inschrijvingsfase is ruimte voor een dialoog. Aan de partij die de aanbieding met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit biedt, wordt de opdracht gegund. Voor dit project wil Woonopmaat zoveel mogelijk gebruik maken van standaard, bij voorkeur modulaire woningen die reeds op de markt verkrijgbaar zijn. Opdrachtnemer zal dus veel vrijheid krijgen om invulling te geven aan de kaders van dit project. Daarmee wil Woonopmaat inschrijvers de gelegenheid geven te zoeken naar optimalisaties binnen de gegeven uitgangspunten om de ambities en doelstellingen op de meest optimale manier te behalen en het liefste deze te overstijgen.
Na het selecteren van de winnaar vindt een verificatiefase plaats, om te toetsen of beide partijen over en weer dezelfde verwachtingen hebben. Daarna kan de ontwikkelovereenkomst worden gesloten.

Bron: Tenderned maandag 4 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257988

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *