Catering Koning Willem I College ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Catering Koning Willem I College ‘s-Hertogenbosch

Foto: Pexels.com/Lukas

De aanbesteding betreft het sluiten van een (commerciële) overeenkomst ten behoeve van de verzorging van de cateringvoorzieningen op de locaties van het Koning Willem I College in ’sHertogenbosch. Het gaat in totaal om vier studentenkantines en één medewerkerskantine.
• 1 studentenkantine op de Jacob van Maerlantstraat;
• 2 studentenkantines op de Vlijmenseweg;
• 1 studentenkantines op de Onderwijsboulevard;
• 1 medewerkerskantine op de Onderwijsboulevard.

De opdracht in de aanbesteding betreft:

• banqueting en vending geldt voor alle locaties;
• koffie en thee met daarbij behorende condimenten geldt voor alle locaties.
• de exploitatie van de cateringvoorzieningen via counters op counterlocaties;
• de exploitatie van vending op alle locaties waar vendingautomaten gewenst zijn;
• de verzorging van banqueting;
• de exploitatie van de drie kitchenettes (het bestaande contract dient te worden);
• het voeren van een overeenkomst met de leverancier van de kitchenettes en de vendingautomaten;
• het schoonmaken en het dagelijks vloeronderhoud van ruimten die opdrachtnemer gebruikt. Daaronder vallen ten minste de keukens en kantines.
• koffie en thee met daarbij behorende condimenten vallen onder dit contract.
De dienst die optioneel onder deze aanbesteding valt is:
• Bij evenementen, onderwijsactiviteiten, bijeenkomsten en banqueting kan opdrachtgever (eventueel in concurrentie) een offerte opvragen bij opdrachtnemer.

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het verzorgen van een uitnodigende, verleidende, duurzame, gezonde, betaalbare (voor alle doelgroepen) en voedselveilige cateringvoorziening, die aansluit bij de wensen van de doelgroep per locatie (verkoop aan studenten en medewerkers en banqueting). Dit geldt zowel voor de vending- als counterlocaties van het Koning Willem I College.

Inschrijvers krijgen de mogelijkheid tot het schouwen van de locaties op 8 april 2022. Inschrijvers melden zich hiervoor uiterlijk aan op 7 april 2022 12.00 uur
Locatie en tijdstip van de schouw:
• 11.30 uur: Jacob van Maerlantstraat
• 12.00 uur: Vlijmenseweg
• 13.00 uur: Onderwijsboulevard
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven antwoorden tijdens de schouw. Wilt u gegeven informatie gebruiken in uw inschrijving? Stel dan een vraag in de Nota van Inlichtingen om de informatie te laten bevestigen.

De aanbesteding leidt tot een (commerciële) overeenkomst met een looptijd van vier jaar. Met vier keer een verlengingsoptie van één jaar. Op basis van de Aanbestedingswet en het inkoopbeleid van Koning Willem I College wordt een Europees openbare procedure gestart. De reden daarvoor is gelegen in de aard en de omvang van de opdracht. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 3 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257780

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *