Aannemer verbouwing RBT Politie Groningen – Aanbestedingsnieuws

Aannemer verbouwing RBT Politie Groningen

Impressie: © Politie Nederland

Het team Groningen-Noord is sinds haar ontstaan werkzaam vanaf twee locaties in de stad Groningen, namelijk de Parkallee 20 en de Korreweg 3. Om als één functioneel team te kunnen opereren is één fysieke locatie nodig. Deze wordt met dit project gerealiseerd in het onlangs aangekochte pand aan de Eenrumermaar 2 te Groningen. Het pand wordt aan de hand van het
huisvestingsconcept verbouwd, zodat een AGW-gereed teambureau ontstaat. Het pand Eenrumermaar 2 is gelegen nabij de locatie Parkallee maar grenst met zijn gevel aan de kruising van de ringweg met de toegangsweg voor de te bedienen wijk Lewenborg. Het betreft een kantoorpand uit 2004 met vier vrij indeelbare vloeren met een totaal BVO van 2049 m2 op een perceel van 2434 m2.

Het gebouw krijgt een volledige functionele indelingsverandering. Dit wil zeggen dat het gebouw grotendeels wordt teruggebracht naar een casco staat met behoud van de hoofdverdeelinrichting van de elektrische installaties en de transportleidingen van de verwarming en ventilatie. Zaken zoals bestaande binnenwanden, vloerafwerkingen, plafonds
sanitair en opwekkingsapparaten etc. worden allen verwijderd en op andere posities volgens de eisen van de Politie nieuw geplaatst. De verbouwing zal tevens moeten leiden tot een verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Als eindresultaat zal het gebouw op niveau BENG worden gebracht ten opzichte van het huidige label B. Hiervoor worden vooral maatregelen aan de installaties getroffen. Het gebouw krijgt een nieuwe positie van de hoofdentree en daarom moeten ook constructieve voorzieningen worden getroffen. Het terrein wordt heringedeeld en wordt voorzien van nieuwe op bestaande aansluitende overkappingen en bergingen. Tevens wordt het niet publiek toegankelijke terrein volledig voorzien van een hekwerk met toegangsvoorzieningen. Het gebouw krijgt na de verbouwing in hoofdlijnen de volgende functies:

  • Een publieksgebied;
  • Een politiewerkgebied (dynamische en rustige zones);
  • Een ophoudgebied;
  • Een omkleedgebied;
  • Een gebied ten behoeve van opleiding van studenten van de Politieacademie;
  • Een heringericht buitenterrein met voorzieningen als parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen en dienstmotoren, carport, hekwerk, ruimte voor afvalcontainers en een fietsenstalling voor diverse dienstfietsen, e-bikes, speed pedelecs en scooters.

De opdracht omvat de verbouwing van het Robuust Basisteam (RBT) te Groningen, inclusief buitenruimte, nutsvoorzieningen en parkeervoorziening. De aanneming van werk omvat alle hierbij benodigde disciplines. Deze onderhavige aanbesteding is een nationale niet-openbare aanbesteding waarop deel 1 van de Aanbestedingswet 2012 en hoofdstuk 3 van het ARW 2016 van toepassing is. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen. Het doel van de aanbesteding is, na het uitvoeren van de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure, een overeenkomst te sluiten met één aannemer die integraal verantwoordelijk is voor alle hoofdelementen in de bouwfase (B/E/W) conform het bestek (waaronder het Specifiek PVE) en de door de Politie gestelde eisen.

Bron: Tenderned maandag 4 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257981

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *