Selectie bouwkundig aannemer Kindcentrum Hoogwoud – Aanbestedingsnieuws

Selectie bouwkundig aannemer Kindcentrum Hoogwoud

Impressie: ©Stichting KC Hoogwoud

De nieuwbouw Kindcentrum Hoogwoud gaat onderdak bieden aan twee basisscholen (Stichting Allure en SKO-WF), een kinderopvang (Berend Botje) en muziekvereniging en een jeugdbibliotheek. Stichting (I)KC Hoogwoud treedt op als bouwheer voor de realisatie van het Werk en is hierde aanbestedende dienst. Het Kindcentrum Hoogwoud is een gebouw waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontwikkelen. Het gebouw komt op een centrale locatie in Hoogwoud te staan, aan de burgemeester Heijmansstraat. Het terrein is momenteel een groene zone aan het water. Het perceel ligt achter een te handhaven gymzaal en achter de huidige accommodatie van de kinderopvangorganisatie. In het ontwerp is opgenomen een aanpassing aan de bestaande gymzaal zodat er een eenheid ontstaat tussen oud en nieuw. Na realisatie van het kindcentrum wordt de huidige huisvesting van het kinderdagverblijf gesloopt. Hier wordt het schoolplein gerealiseerd. In het ontwerpteam zitten diverse adviseurs die het ontwerp tot en met DO+ uitwerken en de omgevingsvergunning aanvragen. Het gebouw is gasloos, duurzaam, kosten- en energie efficiënt. Duurzaamheid spitst zich toe op slimme en waar mogelijk exploitatiegunstige materiaalkeuzes. Bij kostenefficiëntie gaat het om een goede balans tussen de bouwkosten en de onderhoudskosten.

Het betreft de bouwkundige werkzaamheden + de coördinatieverplichtingin een openbare procedure., Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt uitgevraagd. Voor elke opdracht wordt met de betreffende opdrachtnemer een aannemingsovereenkomst en een coördinatie overeenkomst gesloten. De uiteindelijke gunning van de opdracht zal geschiedne op basis van de BPKV.

Bron: Tenderned vrijdag 22 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259825

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *