levering van cateringproducten en aanverwant – Landgraaf – Aanbestedingsnieuws

levering van cateringproducten en aanverwant – Landgraaf

Foto: Pixabay.com

De gemeente Landgraaf heeft een keuken in eigen beheer ten behoeve van de restauratieve voorziening voor personeel van de gemeente. De gemeente Landgraaf heeft de dienstverlening niet uitbesteed aan een cateraar en koopt de producten zelf in. De aanbesteding betreft het leveren van (ingrediënten voor) voeding en aanverwante diensten en leveringen aan de gemeente
op meerdere locaties.Het betreft hier een overeenkomst die zo spoedig mogelijk na definitieve gunning start en duurt
tot en met 30 juni 2024, waarbij de eerste 12 maanden als proefperiode gelden. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid deze overeenkomst onder gelijke voorwaarden tweemaal twaalf  maanden te verlengen. Tijdens de proefperiode vindt er een evaluatie plaats waarin de bevindingen van de afgelopen periode in beschouwing worden genomen. Op basis van deze evaluatie wordt, uiterlijk 1 maand voor het beëindigen van het proefjaar besloten of de raamovereenkomst wel of niet voortgezet
wordt voor het volgende jaar. De inschrijver wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de optie tot verlenging –onder gelijke
voorwaarden- uitdrukkelijk is voorbehouden aan de opdrachtgever en dat het voor de opdrachtnemer niet mogelijk is om het contract te verbreken wanneer de opdrachtgever gebruik maakt van de hiervoor genoemde opties tot verlenging. Het
Programma van Eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter. Het niet (kunnen) voldoen aan één van deze eisen, leidt automatisch tot uitsluiting van de inschrijving! Mocht u zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen, dan dient u dit aan te geven in de inlichtingenronde.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de gestelde eisen én naar oordeel van de aanbesteder de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan en (indien dit plaatsvindt) voldoen bij het verificatiegesprek.

Bron: Tenderned zondag 24 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259796

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *