Sein op groen voor hoogwaardig OV in CID-Binckhorst – Aanbestedingsnieuws

Sein op groen voor hoogwaardig OV in CID-Binckhorst

Rijk en de regiopartners gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en gemeente Leidschendam-Voorburg investeren samen €150 miljoen euro in de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst in Den Haag. De provincie Zuid-Holland draagt bij aan de opgaven van de verkenning door via de ruimtelijke taken en bevoegdheden de ontwikkeling van CID-Binckhorst te versnellen.

Met dit besluit wordt ook de eerste stap gezet voor realisatie van de Koningscorridor. De Koningscorridor is de nieuwe regionale lightrailverbinding die zorgt dat reizigers rechtstreeks, hoogfrequent en met een hoog kwaliteitsniveau kunnen reizen van Zoetermeer via CID/Binckhorst en Den Haag Centraal naar de Internationale Zone en Scheveningen. Hiermee worden belangrijke economische toplocaties in de regio onderling en voor woon-werkverkeer verbonden. Deze OV verbinding vormt de ruggengraat voor verstedelijking in de hele regio.

Fragment Luchtfoto wijk Binckhorst
©Den Haag 2020

Een combinatie wordt denkbaar van rechtstreekse IC’s tussen Den Haag en Utrecht en IC’s die iets vaker stoppen, waardoor bijvoorbeeld Zoetermeer weer Intercitystation kan worden. Snellere verbindingen naar Utrecht verkorten de reistijd tussen de regio en de (Zuidelijke) Randstad. Dit geeft de Zuidelijke Randstad betere verbindingen met de rest van Nederland, en met de internationale verbindingen naar Duitsland, Op die manier wordt voor bewoners van de Zuidelijke Randstad de trein op den duur zelfs een interessant alternatief voor korte afstandsvluchten.

Het doel is om medio 2021 een voorkeursbesluit te nemen voor tram, lightrail of busverbinding in dit gebied. Vanwege de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden in de omgeving van Station Voorburg zetten partijen in op een zeer zorgvuldige inpassing in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De rijksbijdrage aan dit zogenoemde BO MIRT startbesluit bedraagt €50 mln. MRDH en gemeente Leidschendam-Voorburg dragen samen €50 mln bij. En de gemeente Den Haag zelf ook €50 mln, waarvoor een reservering wordt getroffen in de middelen voor duurzame mobiliteit vanuit de ENECO-middelen.

In het MIRT werken Rijk, provincies, gemeenten, vervoerregio’s, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen aan de concurrentiekracht en bereikbaarheid van regio’s. Rijk en regio maken elk jaar in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio.

Bron: Den Haag, 27 november 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *